"acquis communautaire" in het Nederlands

EN

"acquis communautaire" - vertaling Nederlands

NL

"acquis communautaire" - vertaling Engels

volume_up
acquis communautaire {het}
EN

acquis communautaire {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. politiek
acquis communautaire
volume_up
acquis communautaire {het}
Cyprus will have no trouble adjusting to the acquis communautaire.
Cyprus zal zich probleemloos kunnen aanpassen aan het acquis communautaire.
We observe that in this area no " acquis communautaire ' exists in Europe.
Wij stellen vast dat er in Europa geen acquis communautaire op dat terrein bestaat.
The whole basis for actually implementing the acquis communautaire is absent.
De voorwaarde voor de tenuitvoerlegging van het acquis communautaire is niet voorhanden.
acquis communautaire
Community law, the 'acquis communautaire ' and European unity are based upon European law.
Gemeenschapsrecht, " acquis communautaire ", Europese eenheid zijn gebaseerd op Europees recht.
NL

acquis communautaire {het}

volume_up
1. politiek
acquis communautaire (ook: gemeenschapsrecht)
Cyprus zal zich probleemloos kunnen aanpassen aan het acquis communautaire.
Cyprus will have no trouble adjusting to the acquis communautaire.
Wij stellen vast dat er in Europa geen acquis communautaire op dat terrein bestaat.
We observe that in this area no " acquis communautaire ' exists in Europe.
De voorwaarde voor de tenuitvoerlegging van het acquis communautaire is niet voorhanden.
The whole basis for actually implementing the acquis communautaire is absent.

Voorbeeldzinnen voor "acquis communautaire" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWe observe that in this area no " acquis communautaire ' exists in Europe.
Wij stellen vast dat er in Europa geen acquis communautaire op dat terrein bestaat.
EnglishThey lie at its very heart and consist of much more than the acquis communautaire.
Ze zijn het hart ervan en omvatten veel meer dan alleen maar het acquis.
EnglishA sound environment policy is a key point in adapting to the acquis communautaire.
Een solide milieubeleid is een hoofdpunt bij de aanpassing aan het acquis communautaire.
EnglishThe whole basis for actually implementing the acquis communautaire is absent.
De voorwaarde voor de tenuitvoerlegging van het acquis communautaire is niet voorhanden.
EnglishThis would ensure that they were clearly incorporated into the acquis communautaire.
Op die manier worden de desbetreffende teksten ondergebracht in het acquis communautaire.
EnglishThe candidates really must be helped to come up to the level of the acquis communautaire.
De kandidaat-landen hebben alle steun nodig om aan de toetredingscriteria te voldoen.
EnglishWe talk glibly about taking on the " acquis communautaire ', for example.
Zo praten we bijvoorbeeld wat lichtzinnig over het overnemen van het acquis communautaire.
EnglishCyprus will have no trouble adjusting to the acquis communautaire.
Cyprus zal zich probleemloos kunnen aanpassen aan het acquis communautaire.
EnglishIn many countries transposition of the acquis communautaire is still far from adequate.
In vele landen laat de tenuitvoerlegging van de acquis communautaire nog veel te wensen over.
EnglishWhat is being asked of us involves the adaptation of the acquis communautaire.
Daarvoor zou het acquis communautaire moeten worden aangepast.
EnglishIt is just that the acquis communautaire cannot be applied in one part of Cyprus.
Op grond van de genomen besluiten treedt geheel Cyprus toe.
EnglishThat is not a disadvantage; basically it is also part of adopting the acquis communautaire.
Zo nemen zij geen extra last, maar eigenlijk een deel van het communautaire acquis op zich.
EnglishIt is not simply the acquis communautaire - they are doing very well on that.
Het heeft niet zozeer te maken met het acquis communautaire, want op dat vlak doen ze het heel goed.
EnglishThe applicant countries are expected to adopt our acquis communautaire.
Van de kandidaatlanden wordt verwacht dat zij ons " acquis communautaire " tot het hunne maken.
EnglishThis is a part of the acquis communautaire that has to be adopted without transitional periods.
Dit is een onderdeel van het acquis dat zonder overgangstermijnen moet worden overgenomen.
EnglishCommunity law, the 'acquis communautaire ' and European unity are based upon European law.
Gemeenschapsrecht, " acquis communautaire ", Europese eenheid zijn gebaseerd op Europees recht.
EnglishThe evaluation showed that further progress is to harmonise the acquis communautaire.
Uit deze analyse bleek dat de harmonisatie met het acquis communautaire verdere vorderingen vereist.
EnglishIt has considerably more work to do in meeting the requirements of the acquis communautaire.
Wel is er nog werk aan de winkel als we de vereisten van het acquis communautaire willen halen.
EnglishSubject: The Annan plan for Cyprus and the 'acquis communautaire '
Betreft: Het plan-Annan voor Cyprus en het acquis communautaire
EnglishThe answer is the implementation of the acquis communautaire.
Het antwoord ligt in de toepassing van de communautaire regelgeving.