"acquired knowledge" in het Nederlands

EN

"acquired knowledge" - vertaling Nederlands

EN

acquired knowledge {zelfstandig naamwoord}

volume_up
acquired knowledge

Voorbeeldzinnen voor "acquired knowledge" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThat ability is the fruit of knowledge acquired, either through training or through work experience.
Dit is dan te danken aan kennis die door opleiding of beroepservaring is opgedaan.
EnglishScience moves rapidly, and the speed at which knowledge is acquired is accelerating, and yet it is still necessary to legislate.
De wetenschap ontwikkelt zich razendsnel, kennis neemt steeds sneller toe, en we moeten daarom regels opstellen.
EnglishWe must acknowledge that any knowledge acquired that is superfluous to the inquiry or gratuitous should be disclosed immediately.
We dienen te beseffen dat kennis die overbodig of onnodig is voor het onderzoek, onverwijld openbaar gemaakt dient te worden.
EnglishAs a historian, I have, through my studies, acquired some knowledge of the atrocities meted out by the totalitarian regimes in the 20th century.
-- Als historicus heb ik door studie enigszins weet van de verschrikkingen van de totalitaire regimes in de 20e eeuw.
EnglishI have been teaching for a long time, and in doing so have acquired a body of knowledge about kids and learning that I really wish more people would understand about the potential of students.
Ik zou graag willen dat meer mensen begrijpen wat het potentieel van studenten is.
EnglishI am very pleased to see the Commissioner here tonight as well because she also has acquired a good knowledge since she took office.
Ook doet het mij veel genoegen dat de commissaris hier vanavond aanwezig is, omdat zij sinds haar ambtsaanvaarding eveneens een grote kennis heeft verworven.
EnglishImplicit knowledge acquired through practice does not simply disappear, but it reinvents itself again and again hand in hand with technological progress.
Impliciet in de praktijk verworven kennis gaat niet zomaar verloren, maar neemt ook met de technologische vooruitgang steeds nieuwe vormen aan.
EnglishAnd there are many Commissioners who, as you said, have the potential to be very good Commissioners once they have acquired the necessary technical knowledge.
Er zijn veel commissarissen die, zoals u opmerkte, het in zich hebben om heel goede commissarissen te worden zodra zij zich de technische kennis hebben eigengemaakt.
EnglishMr President, Commissioner, ladies and gentlemen, I would like to thank Astrid Thors for having completed her work so swiftly and acquired such intimate knowledge of this subject.
Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de commissaris, waarde collega's, mijn dank aan Astrid Thors voor haar inzet en haar deskundigheid met betrekking tot dit onderwerp.
EnglishMore often than not they find that they cannot communicate the knowledge acquired through training courses back to the children and make use of ICT in their classes because of lack of resources.
Maar al te vaak kunnen zij hun in opleidingen verworven kennis niet doorgeven aan hun leerlingen en kunnen zij, bij gebrek aan middelen, geen gebruik maken van ICT in hun lessen.

Vergelijkbare vertalingen voor "acquired knowledge" in Nederlands

acquired werkwoord
acquired bijvoeglijk naamwoord
knowledge zelfstandig naamwoord
thorough knowledge zelfstandig naamwoord
broad knowledge zelfstandig naamwoord
body of knowledge zelfstandig naamwoord
expert knowledge zelfstandig naamwoord
general knowledge zelfstandig naamwoord
accumulation of knowledge zelfstandig naamwoord
background knowledge zelfstandig naamwoord