"to acquire knowledge" in het Nederlands

EN

"to acquire knowledge" - vertaling Nederlands

EN

to acquire knowledge [voorbeeld]

volume_up
to acquire knowledge

Voorbeeldzinnen voor "to acquire knowledge" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThose who do not have basic knowledge do not know where to acquire knowledge either.
Wie geen basiskennis heeft weet ook niet waar hij verdere kennis moet zoeken.
EnglishWe are all born with the potential to learn and acquire knowledge.
We komen allemaal op de wereld met mogelijkheden om te leren en kennis te vergaren.
EnglishI also feel that it is important that we should acquire more detailed knowledge about different criminal phenomena.
In mijn ogen is het ook belangrijk om ons te verdiepen in de verschillende vormen die de criminaliteit aanneemt.
EnglishOn the contrary, we must let young people acquire the tools of knowledge which allow them to face their future.
Wij dienen daarentegen de jongeren in staat te stellen zich de kennisinstrumenten eigen te maken waarmee zij de toekomst aankunnen.
EnglishI'm asking you to do this because I believe our personal perceptions, you see, are at the heart of how we acquire knowledge.
Ik vraag je om dit te doen omdat ik geloof dat onze persoonlijke waarnemingen het hart zijn van hoe wij kennis vergaren.
EnglishAccordingly, I consider it necessary for the government to adopt a proactive stance in order to enable the public to acquire new knowledge continuously.
Een actieve houding van de overheid acht ik vervolgens noodzakelijk om burgers in staat te stellen zich voortdurend bij te scholen.
EnglishI am reading it due to circumstances, but also for enjoyment, to broaden my mind, sometimes it makes me angry as well, of course, but I am reading it to acquire knowledge at any rate.
Soms neem ik een boek om mij te ontspannen, soms ook om mij te ergeren, maar in ieder geval altijd om iets te leren.
EnglishIt is also the best way to dispel idle fears, because people have to enlighten themselves, they have to talk, and they have to acquire knowledge and information.
Dat is ook de beste manier onnodige angsten weg te nemen, omdat de mensen dan zichzelf moeten informeren, moeten discussiëren, informatie moeten inwinnen.
EnglishIt requires an engagement from citizens, but they also have to be able to acquire the basic knowledge about what is going on and how to exert influence.
Burgers dienen zich ervoor in te zetten, maar zij moeten ook een zekere basiskennis kunnen vergaren over wat er gebeurt en over de wijze waarop zij daarop invloed kunnen uitoefenen.
EnglishIt might still be appropriate to hold a seminar this autumn, one in which we could acquire more expert knowledge on economic and social conditions in Russia.
Misschien moeten we dit najaar een seminar organiseren, waarop we dan zoveel mogelijk deskundige informatie over de economische en maatschappelijke omstandigheden in Rusland kunnen opdoen.
EnglishThe Fiscalis programme is therefore a necessary initiative, which means, among other things, that national public officials acquire a thorough knowledge of Community law.
Daarom is het FISCALIS-programma een noodzakelijk initiatief, dat er onder andere voor zorgt dat nationale ambtenaren een grondige kennis over het gemeenschapsrecht kunnen opdoen.
EnglishHowever, the statements that Europe does not seek to acquire new knowledge, that it cannot share knowledge and that it does not support knowledge financially all have a very ominous ring to them.
De verklaringen dat Europa niet streeft naar het opdoen van nieuwe kennis, dat het geen kennis kan delen en dat het geen financiële steun verleent aan kennis, zijn echter zeer slechte voortekenen.

Vergelijkbare vertalingen voor "to acquire knowledge" in Nederlands

knowledge zelfstandig naamwoord
thorough knowledge zelfstandig naamwoord
broad knowledge zelfstandig naamwoord
acquired knowledge zelfstandig naamwoord
body of knowledge zelfstandig naamwoord
expert knowledge zelfstandig naamwoord
general knowledge zelfstandig naamwoord
accumulation of knowledge zelfstandig naamwoord
background knowledge zelfstandig naamwoord
conceptual knowledge zelfstandig naamwoord
prior knowledge zelfstandig naamwoord
profound knowledge zelfstandig naamwoord