EN

acquaintance {zelfstandig naamwoord}

volume_up
Aangenaam om kennis te maken.
It is consumed within their own families or by friends, acquaintances or relatives.
Het wordt door hun eigen gezin of door vrienden, familie of kennissen opgegeten.
acquaintance
Mrs Eriksson, I thought I knew what this was about; in a sense this subject is like an old acquaintance.
Mevrouw Eriksson, ik wist al wel om wie het gaat - in zekere zin om een goede, oude bekende.
acquaintance (ook: link, relation)
En wat voor kennismaking!
acquaintance (ook: knowledge, science)

Voorbeeldzinnen voor "acquaintance" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishMrs Eriksson, I thought I knew what this was about; in a sense this subject is like an old acquaintance.
Mevrouw Eriksson, ik wist al wel om wie het gaat - in zekere zin om een goede, oude bekende.
EnglishOn 1 January, many European citizens made their first acquaintance with the new currency: the euro.
Op 1 januari jongstleden hebben veel Europese burgers voor het eerst kennisgemaakt met de nieuwe munt: de euro.
EnglishMr President, I should like to thank our colleague Jaak Vandemeulebroucke for 17 years of acquaintance and friendship.
Mijnheer de Voorzitter, ik dank collega Jaak voor de 17 jaar dat wij elkaar kennen en met elkaar bevriend zijn.
EnglishI believe you've already made his acquaintance.
EnglishHow nice to make your acquaintance.
EnglishAnd what an acquaintance that was.
EnglishI wish to observe in conclusion that Mr Olsson's report is of contemporary relevance and shows close acquaintance with the present situation.
Tot slot wil ik vaststellen dat het verslag van de heer Olsson op het juiste moment komt en op de actuele ontwikkelingen ingaat.

Synoniemen (Engels) voor "acquaintance":

acquaintance