"acme" in het Nederlands

EN

"acme" - vertaling Nederlands

EN

acme {zelfstandig naamwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "acme" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishSoon the ACME Corporation will tower over all of creation!
Spoedig heeft de ACME Corporatie de kracht over alle creaties!
EnglishYou see, here is the Blue Monkey, here is the ACME satellite.
Je ziet, hier is de Blue Monkey, hier is de ACME satellite.
EnglishI'd rehearse back at ACME, but I never wore the hat.
Ik heb geoefend bij ACME, maar ik heb de hoed nooit gedragen.
EnglishWe cannot have 9- year-olds working in sweatshops making Acme sneakers... not when 3- year-olds work for so much less.
We kunnen niet een negen jaar oude werknemer in een zweetwinkel filmen laten maken... niet als een drie jaar oude voor weiniger geld werken.
EnglishIt's ACME equipment.
EnglishIt is the ACME chairman's goal to turn the population... into monkey slaves to manufacture shoddy ACME goods... and then change them back to people to buy the stuff.
Het is ACME chairman's doel om de populatie... te veranderen in apenslaven om de ACME producten te maken... en dan weer te veranderen in mensen die het spul kopen.

Synoniemen (Engels) voor "acme":

acme