"acid test" in het Nederlands

EN

"acid test" - vertaling Nederlands

EN

acid test {zelfstandig naamwoord}

volume_up
Mr Hoppenstedt said just now that Dublin would be the acid test.
De heer Hoppenstedt heeft daarstraks gezegd dat Dublin de vuurproef wordt.
Dat zal voor de Europese Unie de vuurproef zijn.
The Middle East conflict could therefore become the acid test of the efficiency of European Middle East policy.
Het conflict in het Midden-Oosten zou daarom een soort vuurproef voor de doelmatigheid van het Europese Midden-Oosten-beleid kunnen worden.

Voorbeeldzinnen voor "acid test" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe acid test of the democratic culture of a parliament is minority rights.
De toetssteen voor het democratische gehalte van een parlement zijn de minderheidsrechten.
EnglishToday this is the acid test for the present and future construction of Europe.
Deze crisis is een waarachtige proefbank voor de opbouw van Europa's heden en Europa's toekomst.
EnglishMr Hoppenstedt said just now that Dublin would be the acid test.
De heer Hoppenstedt heeft daarstraks gezegd dat Dublin de vuurproef wordt.
EnglishIn my opinion this will also be the acid test of Ireland's presidency.
Naar mijn mening zal het werkloosheidsvraagstuk de toetssteen vormen van het Ierse voorzitterschap.
English. – Mr President, today ’ s debate is also an acid test for the Charter of Fundamental Rights.
Mijnheer de Voorzitter, het huidige debat is ook een lakmoesproef voor het Handvest van de grondrechten.
EnglishFinally, a word about the acid test in all of this.
Voorzitter, ten slotte de toetssteen van dit alles.
EnglishThis will be an acid-test for the Union.
Dat zal voor de Europese Unie de vuurproef zijn.
EnglishThis failure is all the worse because tackling this problem is increasingly becoming the acid test of European integration.
Dat is des te erger daar de oplossing van dat probleem steeds meer de toetssteen van onze integratie in Europa wordt.
EnglishThe acid test, namely whether or not we help to bring about peace and stability, will be in the former Yugoslavia.
De lakmoesproef blijft voor ons de vraag of wij erin slagen bij te dragen tot vrede en stabiliteit in het voormalige Joegoslavië.
EnglishThe Middle East conflict could therefore become the acid test of the efficiency of European Middle East policy.
Het conflict in het Midden-Oosten zou daarom een soort vuurproef voor de doelmatigheid van het Europese Midden-Oosten-beleid kunnen worden.
EnglishWe are today facing the acid test.
EnglishInstead of judging the acid test of a solution to be its practicality, the majority of this Parliament preferred an ideological solution.
De meerderheid van het Parlement heeft de voorkeur gegeven aan een fundamentele oplossing in plaats van een praktische oplossing.
EnglishI hope that tomorrow's vote will be the proof, indeed the acid test, that the European Parliament can assume responsibility.
Morgen zullen wij hopelijk tot een stemming komen waarin het Europees Parlement bewijst dat het zijn verantwoordelijkheid kent, een werkelijke testcase.
EnglishDealing with the situation in Kosovo now that the crisis is over, and ensuring the stability of the Western Balkans, will be, for us, the most crucial acid test.
De follow-up van de Kosovo-crisis en de stabiliteit op de westelijke Balkan vormen voor ons een belangrijke toetssteen.
EnglishMr President-in-Office of the Council, the European Union has passed the acid test during difficult times under your Presidency.
Mijnheer de fungerend voorzitter van de Raad, onder uw voorzitterschap heeft de Europese Unie met succes een proef doorstaan en wel in een moeilijke tijd.
EnglishTrade access is the key to development for our ACP partners, just as it is the acid test for Europe's genuine commitment to put development first.
Handelstoegang is voor onze ACS-partners de sleutel tot ontwikkeling, net zoals het de vuurproef is voor de oprechte belofte van Europa ontwikkeling voorop te plaatsen.
EnglishWe will very soon be facing the acid test here, with the question of whether we will in future allow growth hormones in meat from the United States in the European Union.
De vraag of wij met groeihormonen behandeld vlees uit de Verenigde Staten in de Europese Unie zullen toelaten, zal weldra een proef voor ons zijn.

Vergelijkbare vertalingen voor "acid test" in Nederlands

acid bijvoeglijk naamwoord
acid zelfstandig naamwoord
Dutch
test zelfstandig naamwoord