"acid rain" in het Nederlands

EN

"acid rain" - vertaling Nederlands

EN

acid rain {zelfstandig naamwoord}

volume_up
This includes arson, urban sprawl, acid rain, not to mention terrorism and wars.
Dit omvat brandstichting, stedelijke uitbreiding en zure regen. ~~~ Om nog niet te spreken over terrorisme en oorlogen.
SO2 and NOx are the principal causes of acid rain and they are hazardous to health.
SO2 en NOx zijn de belangrijkste veroorzakers van zure regen en daarnaast vormen zij een bedreiging voor de volksgezondheid.
The acid rain was falling on the forests.
Zure regen viel op de bossen.

Voorbeeldzinnen voor "acid rain" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThis includes arson, urban sprawl, acid rain, not to mention terrorism and wars.
Dit omvat brandstichting, stedelijke uitbreiding en zure regen. ~~~ Om nog niet te spreken over terrorisme en oorlogen.
EnglishSO2 and NOx are the principal causes of acid rain and they are hazardous to health.
SO2 en NOx zijn de belangrijkste veroorzakers van zure regen en daarnaast vormen zij een bedreiging voor de volksgezondheid.
EnglishSweden has suffered from this quite a lot through acid rain, mainly from Britain and Central Europe.
Zweden heeft hier zeer veel van mogen merken door de zure regen, die hoofdzakelijk uit Groot-Brittannië en Midden-Europa komt.
EnglishSimilarly it is essential to restrict the content of sulphur in liquid fuels in order to prevent acid rain.
Tegelijkertijd is het ter bestrijding van de verzuring noodzakelijk om het zwavelgehalte in vloeibare brandstoffen te beperken.
EnglishThis relevant also in the case of acid rain, nitrates in the subsoil water, noise, alternative sources of energy and much more.
En dan zijn er nog zaken als verzuring, nitraat in het grondwater, lawaai, alternatieve energie en allerlei andere dingen.
EnglishThe acid rain was falling on the forests.
EnglishAcidification occurs due to acid rain, caused by air polluting emissions produced by the burning of fossil fuels.
Het verzuringseffect ontstaat immers door de zure regen, die het gevolg is van de emissies die bij de verbranding van fossiele brandstoffen vrijkomen.
EnglishAlmost all acid rain comes from the burning of fossil fuels used in energy production in other European countries.
Vrijwel alle zure regen wordt veroorzaakt door verbranding van fossiele brandstoffen die worden gebruikt bij de energieproductie in andere Europese landen.
EnglishHowever, more than 80 per cent of the acid rain over our country comes from air pollution not in our own countries but in other West European countries.
Meer dan 80% van de zure regen in ons land is echter het gevolg van de luchtverontreiniging in andere West-Europese landen.
EnglishCertain areas are extremely vulnerable to acid rain, such as south-western Sweden, certain mountain areas in northern Sweden and, especially, southern Norway.
Sommige gebieden zijn uiterst gevoelig voor zure regen, zoals Zuidwest-Zweden, bepaalde berggebieden in Noord-Zweden en met name Zuid-Noorwegen.
EnglishFurthermore, however, atmospheric pollution has worsened as a result of acid rain, and of greater concentrations of dangerous products in the atmosphere.
Bovendien is de toestand van de lucht verslechterd ten gevolge van de zure regen en de sterkere concentraties van gevaarlijke producten in de atmosfeer.
EnglishThis is important, not least when it is borne in mind that China produces 15 million tons of sulphur dioxide, causing acid rain, and over 13 million tons of particulate pollutants.
Het is belangrijk, met name wanneer je bedenkt dat China 15 miljoen ton zwaveldioxide produceert, die zure regen en meer dan 13 miljoen ton verontreinigde stofdeeltjes veroorzaakt.
EnglishIn Amendments Nos 1 and 4, reference is made to the fact that in traditional energy production, alongside CO2, harmful substances are released which contribute to the formation of smog and acid rain.
In de amendementen 1 en 4 wordt gewezen op het feit dat bij traditionele energieproductie, naast CO2, ook schadelijke stoffen vrijkomen die een bijdrage leveren aan smogvorming en zure regen.

Synoniemen (Engels) voor "acid rain":

acid rain

Vergelijkbare vertalingen voor "acid rain" in Nederlands

rain zelfstandig naamwoord
Dutch
acid bijvoeglijk naamwoord
acid zelfstandig naamwoord
Dutch
torrential rain zelfstandig naamwoord
drizzling rain zelfstandig naamwoord
acid drop zelfstandig naamwoord
Dutch
acid mine drainage zelfstandig naamwoord
to rain werkwoord
Dutch