EN

acid {zelfstandig naamwoord}

volume_up
If there's no Bat, then who dropped Napier into the acid?
Als er geen Vleermuis is, wie liet Napier dan in het zuur vallen?
For your dying pleasure, we are serving the acid that made us the men we are!
Als galgenmaal krijg je het zuur waarmee je ons hebt gemaakt!
Look at those young girls who go back to school when acid is thrown in their face."
Kijk eens naar die jonge meisjes die terug naar school gaan nadat er zuur in hun gezicht is gegooid."

Voorbeeldzinnen voor "acid" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIt's basically sulfuric acid, and it's being just dumped out, at incredible rates.
Het is eigenlijk zwavelzuur, en het wordt hier in ongelooflijke hoeveelheden uitgestoten.
EnglishIn factories, they stand bare-footed in acid baths and colour our textiles.
Met blote voeten staan ze in zuurbaden en verven onze textielproducten in de fabrieken.
EnglishThe acid test of the democratic culture of a parliament is minority rights.
De toetssteen voor het democratische gehalte van een parlement zijn de minderheidsrechten.
EnglishI mean, folic acid, iron tablets -- very cheap, affordable cures exist to control anemia.
Foliumzuur en ijzertabletten zijn heel goedkope middelen om bloedarmoede te bestrijden.
EnglishOne failed to comply because of excessive amounts of acid insoluble ash in the product.
In één product bevond zich een grote hoeveelheid zure, onoplosbare as.
EnglishToday this is the acid test for the present and future construction of Europe.
Deze crisis is een waarachtige proefbank voor de opbouw van Europa's heden en Europa's toekomst.
EnglishFor your dying pleasure, we are serving the acid that made us the men we are!
Als galgenmaal krijg je het zuur waarmee je ons hebt gemaakt!
EnglishMr Hoppenstedt said just now that Dublin would be the acid test.
De heer Hoppenstedt heeft daarstraks gezegd dat Dublin de vuurproef wordt.
EnglishLook at those young girls who go back to school when acid is thrown in their face."
Kijk eens naar die jonge meisjes die terug naar school gaan nadat er zuur in hun gezicht is gegooid."
EnglishMetatartaric acid is used for many kinds of food production.
Metawijnsteenzuur wordt bij de productie van vele voedingsmiddelen gebruikt.
EnglishI ran until my muscles burned and my veins pumped battery acid.
Ik rende tot m'n spieren brandden en m'n aderen batterijzuur pompten.
EnglishIn my opinion this will also be the acid test of Ireland's presidency.
Naar mijn mening zal het werkloosheidsvraagstuk de toetssteen vormen van het Ierse voorzitterschap.
EnglishOxalic acid is two carbon dioxide molecules joined together.
Oxaalzuur bestaat uit twee koolzuurmoleculen die aan elkaar vastzitten.
EnglishA few drops of hydrochloric acid in a glass of beer... problem solved, if you know what I mean.
Een paar druppels hydrochloorzuur in een glas bier... weg probleem, als je snapt wat ik bedoel.
EnglishThe same applies to sucralose and cyclamic acid, about which Mr Lannoye has already spoken.
Hetzelfde geldt voor sucralose en cyclaamzuur - mijn collega Paul Lannoye is reeds hierop ingegaan.
EnglishLabelling must allow for accurate health messages, such as for folic acid.
Op de etiketten moet nauwkeurige medische informatie kunnen worden gegeven, bijvoorbeeld over foliumzuur.
EnglishDogs can distinguish two very similar fatty acids, extremely diluted: caprylic acid and caproic acid.
Honden kunnen onderscheid maken tussen twee vetzuren, extreem verdund: caprylzuur en capronzuur.
EnglishIf there's no Bat, then who dropped Napier into the acid?
Als er geen Vleermuis is, wie liet Napier dan in het zuur vallen?
English. – Mr President, today ’ s debate is also an acid test for the Charter of Fundamental Rights.
Mijnheer de Voorzitter, het huidige debat is ook een lakmoesproef voor het Handvest van de grondrechten.
EnglishThis includes arson, urban sprawl, acid rain, not to mention terrorism and wars.
Dit omvat brandstichting, stedelijke uitbreiding en zure regen. ~~~ Om nog niet te spreken over terrorisme en oorlogen.

Synoniemen (Engels) voor "acid":

acid
acidity
acidic