EN

accumulator {zelfstandig naamwoord}

volume_up
accumulator (ook: battery)
Discarded batteries and accumulators take a very long time to decompose.
Weggegooide batterijen en accu's worden heel langzaam afgebroken.
This will mean not only lower-quality batteries and accumulators, but also lower prices.
Dat betekent niet alleen slechtere batterijen en accu's, maar ook lagere prijzen.
These days our lives are surrounded by accumulators and batteries.
-- Tegenwoordig leven wij omringd door accu's en batterijen.
accumulator (ook: collector)
accumulator
NL

accumulator {de}

volume_up
1. algemeen
accumulator (ook: accu, verzamelaar)
2. electronica
accumulator (ook: batterij, accu)
accumulator (ook: accu)

Voorbeeldzinnen voor "accumulator" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAnyone from Ireland will know that an accumulator is a bet on a horse race!
Iedereen uit Ierland weet wel dat een een serie weddenschappen is bij de paardenrennen.
EnglishThere are no controls on the disposal of waste produced by the lead-acid accumulator recycling plants.
Er is geen controle op de verwijdering van afval afkomstig van de recyclinginstallaties voor loodbatterijen.
EnglishThe European Commission is currently proposing that a new system be put in place for the collection, processing and neutralisation of battery and accumulator waste.
De Europese Commissie stelt nu voor een nieuw systeem in te voeren voor het inzamelen, verwerken en onschadelijk maken van afgedankte batterijen en accu's.
EnglishThe risks connected to the end of life of this type of accumulator are controlled, not least by means of the producers taking responsibility for the collection and recycling of their accumulators.
De risico's die met de levensduur van dit soort accu's samenhangen, worden beheerst, met name doordat de producenten zorgdragen voor inzameling en recyclage van deze accu's.

Synoniemen (Engels) voor "accumulator":

accumulator
accumulation
accumulative
English