EN

to accumulate [accumulated|accumulated] {werkwoord}

volume_up
Ze accumuleren informatie, ze leren.
But the difference is that these cultures never expand, never grow, never accumulate, never become combinatorial, and the reason is because there is no sex, as it were, there is no exchange of ideas.
Maar het verschil is dat deze culturen nooit uitbreiden, nooit groeien, nooit accumuleren, nooit combineren.
And these mutations accumulate approximately as a function of time.
Deze mutaties zullen zich bijna evenredig in de loop van de tijd ophopen.
Some of those grains may then accumulate on a massive scale, into a sand dune.
Een aantal van die korrels kunnen zich dan ophopen op een enorme schaal tot een zandduin.
What'll happen is that the Styrofoam peanuts will start moving through our society here, and they will accumulate in the drunkest, stingiest people.
. ~~~ Ze zullen zich ophopen bij de meest dronken en gierigste mensen.
to accumulate
We do not rule out any measures for actually dealing with these chemicals which, as has been pointed out, accumulate in the environment.
Wij sluiten geen maatregelen uit tegen deze chemicaliën, die zich, zoals gezegd, opstapelen in de natuur.
On the other hand, this is a budget that accumulates and attracts broad cooperation from all countries.
Daarnaast gaat het hier om fondsen die in de landen zelf vermeerderd en uitgebreid worden.
The challenges are accumulating and we cannot rely on the good will of the United States for ever.
De uitdagingen stapelen zich op en wij kunnen niet eeuwig blijven rekenen op de welwillendheid van de Verenigde Staten.
I passed it on Saturday evening and noticed an already impressive stack of refrigerators that had accumulated in less than ten weeks.
Ik ben er zaterdagavond langs gekomen en heb kunnen constateren dat er nu al een indrukwekkende hoeveelheid stapel koelkasten opgeslagen ligt en dat in minder dan tien weken.
to accumulate (ook: to collect, to gather, to hoard)
Accumulating minerals, massacring other ethnic groups, establishing independence or occupying part of the desert?
Delfstoffen vergaren, andere etnische groepen uitmoorden, zich afscheiden of een stuk woestijn veroveren?
One way of accumulating more money for global issues would be to encourage all Member States to fulfil their commitment to giving 0.7 per cent of their GNP in aid.
We kunnen meer geld voor mondiale problemen vergaren als we ervoor zorgen dat alle lidstaten van de Europese Unie voldoen aan de eis om 0,7 procent van het BNP aan steun te spenderen.
to accumulate (ook: to coffer)
Accumulating minerals, massacring other ethnic groups, establishing independence or occupying part of the desert?
Delfstoffen vergaren, andere etnische groepen uitmoorden, zich afscheiden of een stuk woestijn veroveren?
One way of accumulating more money for global issues would be to encourage all Member States to fulfil their commitment to giving 0.7 per cent of their GNP in aid.
We kunnen meer geld voor mondiale problemen vergaren als we ervoor zorgen dat alle lidstaten van de Europese Unie voldoen aan de eis om 0,7 procent van het BNP aan steun te spenderen.
to accumulate
What'll happen is that the Styrofoam peanuts will start moving through our society here, and they will accumulate in the drunkest, stingiest people.
. ~~~ Ze zullen zich ophopen bij de meest dronken en gierigste mensen.
As these substances accumulate in fatty tissue in animals – including humans – by definition some of us are more at risk than others!
Aangezien deze stoffen zich ophopen in het vetweefsel van dieren, met inbegrip van de mens, leveren zij per definitie voor sommigen van ons meer gevaar op dan voor anderen!
to accumulate
to accumulate
to accumulate
to accumulate (ook: to form a group)
to accumulate
to accumulate

Voorbeeldzinnen voor "to accumulate" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThey do not break down, but accumulate in our bodies and in the whole food chain.
Zij worden niet afgebroken, maar hopen zich op in ons lichaam en de hele voedselketen.
EnglishPCBs accumulate in dolphins in Sarasota Bay, in Texas, in North Carolina.
PCB's hopen zich op in de dolfijnen in Sarasota Bay, in Texas en North Carolina.
EnglishSome of those grains may then accumulate on a massive scale, into a sand dune.
Een aantal van die korrels kunnen zich dan ophopen op een enorme schaal tot een zandduin.
EnglishAnd these mutations accumulate approximately as a function of time.
Deze mutaties zullen zich bijna evenredig in de loop van de tijd ophopen.
EnglishOn the contrary, they cause problems and impasses to accumulate in their country.
Integendeel, daardoor zullen de problemen alleen maar talrijker en de impasses alleen maar groter worden.
EnglishThose side effects accumulate and eventually cause pathology.
Die bij-effecten hopen zich op en veroorzaken uiteindelijk pathologie.
EnglishSo you create a cool place where clouds can accumulate, and you have the trees to initiate the rain.
Hier zijn er chemische stoffen nodig die uit de boombladeren komen en de regendruppels doen ontstaan.
EnglishAnd that's exactly what happens with PDBs in this food pyramid: They accumulate into the top of it.
Stel nu dat we in plaats van piepschuimballetjes deze mooie kleine chocoladen cadeautjes zouden nemen .
EnglishYou accumulate knowledge throughout your life in memories.
Tijdens je hele leven verzamel je kennis in herinneringen.
EnglishCertainly, a great deal of work is going to accumulate as a consequence of this increase in Parliament's authority.
De uitbreiding van de bevoegdheden van het Parlement zal natuurlijk veel werk meebrengen.
EnglishThey have to try to accumulate as much money as possible by working long and hard, or through speculation.
Ze moeten zo veel mogelijk geld proberen te verzamelen, door lang en hard te werken of door speculatie.
EnglishIt cannot be sensible to accumulate 70 amendments in order to see how the law stands where fish are concerned.
Het kan niet logisch zijn 70 wijzigingen te moeten verzamelen om de juridische situatie voor een vis te doorzien.
EnglishAnd so maybe if we lived 200 years, we could accumulate enough skills and knowledge to solve some problems.
Als we 200 jaar leefden, zouden we misschien genoeg vaardigheden verzamelen en kennis om een ​​aantal problemen op te lossen.
EnglishWe do not rule out any measures for actually dealing with these chemicals which, as has been pointed out, accumulate in the environment.
Wij sluiten geen maatregelen uit tegen deze chemicaliën, die zich, zoals gezegd, opstapelen in de natuur.
EnglishThey accumulate information, they learn.
EnglishThe pollutants accumulate in inland waters and lakes, which are frequently used for the abstraction of drinking water.
In de binnenwateren en meren die vaak voor de productie van drinkwater worden gebruikt nemen de schadelijke stoffen steeds meer toe.
EnglishThe dolphins eat the fish that have PCBs from the plankton, and those PCBs, being fat-soluble, accumulate in these dolphins.
De dolfijnen eten vis die al PCB's bevat uit het plankton, en omdat die PCB's vetoplosbaar zijn, hopen zich op in deze dolfijnen.
EnglishThese substances accumulate biologically in aquatic species, and they have also been shown to have an endocrine-disrupting effect.
Het zijn stoffen die bioaccumuleren in aquatische soorten en waarvan is aangetoond dat zij de hormoonhuishouding ontregelen.
EnglishAnd that means it can outlast the individuals who learned that information, and it can accumulate from generation to generation.
Dat betekent dat die informatie de mensen die ze hebben gevonden, kan overleven. ~~~ Ze kan generatie na generatie worden opgehoopt.
EnglishThis has been possible because they have been able to accumulate an advanced level of knowledge through daily contact with the problems concerned.
Dat was mogelijk, omdat zij een grote hoeveelheid kennis hebben weten te verzamelen door hun dagelijkse confrontatie met het probleem.

Synoniemen (Engels) voor "accumulation":

accumulation
accumulative
English