EN

to accredit [accredited|accredited] {werkwoord}

volume_up
To date the Commission has been represented through its delegation in Kiev, which is accredited to Belarus.
De Commissie wordt op dit moment nog vertegenwoordigd door haar delegatie in Kiev, die voor Wit-Rusland is geaccrediteerd.
It is clear that the problem of accrediting skills is a very topical one, and that it does not relate only to traineeships.
Het is duidelijk dat het probleem inzake het accrediteren van bekwaamheden zeer actueel is en dat dit niet alleen betrekking heeft op de opleiding.
The Burmese ambassador in London has been summoned to Denmark, where he is also accredited, but he has simply not come.
De Birmaanse ambassadeur in Londen is naar Denemarken geroepen, waar hij ook geaccrediteerd is, maar hij heeft gewoon verstek laten gaan.
to accredit (ook: to deem)
to accredit
to accredit (ook: to consider, to deem)
to accredit (ook: to deem)
to accredit
to accredit

Voorbeeldzinnen voor "to accredit" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIt is not possible to accredit 30 000 people and hundreds of journalists without attracting the attention of public opinion.
Als 30 000 mensen en honderden journalisten bijeenkomen, kan men verwachten dat de publieke opinie belangstelling heeft voor wat daaromheen gebeurt.