EN

account management {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. zakelijk
account management

Voorbeeldzinnen voor "account management" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThis will provide the basis of a debate which should also take the requirements of sound financial management into account.
Op basis van dat verslag zal een debat plaatsvinden dat ook met de eisen van een gezond financieel beheer rekening zal moeten houden.
EnglishIt is also this year for the first time that the Directors-General of the Commission will be required to account for healthy financial management.
Het is ook dit jaar voor de eerste keer dat de directeuren-generaal van de Commissie zichzelf moeten verantwoorden over het gezonde financiële beheer.
EnglishIt is extremely vexatious that this House should be landed with the shortages that have already occurred on account of bad management in the Members’ pension funds.
Het is een buitengewoon kwalijke zaak dat het Europees Parlement zal opdraaien voor de tekorten die inmiddels zijn ontstaan door mismanagement bij het pensioenfonds voor de leden.
EnglishWe want the Commission to make sure that the agreement takes full account of the sustainable management of fisheries resources, particularly with regard to tuna stocks.
We willen dat de Commissie ervoor zorgt dat in de overeenkomst volledig rekening wordt gehouden met het duurzame beheer van de visbestanden, in het bijzonder wat betreft tonijn.
EnglishHowever, I may point out that if they do not take shareholders ' interests into account, management decisions may be contested by any shareholder before the courts.
Ik wil er echter op wijzen dat, als zij geen rekening houden met de belangen van de aandeelhouders, de directiebeslissingen door iedere aandeelhouder voor de rechter kunnen worden aangevochten.

Vergelijkbare vertalingen voor "account management" in Nederlands

management zelfstandig naamwoord
management bijvoeglijk naamwoord
account zelfstandig naamwoord