"according to plan" in het Nederlands

EN

"according to plan" - vertaling Nederlands

volume_up
according to plan {bw.} [voorbeeld]
EN

according to plan {bijwoord} [voorbeeld]

volume_up
according to plan
volume_up
volgens plan {bw.} [vb.]
In general, the administrative development work is progressing according to plan.
Over het algemeen verloopt de verbetering van het beheer volgens plan.
So it was imperative that everything went according to plan.
Het was van groot belang dat alles volgens plan verliep.
According to plan - Our daughter will wed
Volgens plan - Onze dochter zal trouwen

Voorbeeldzinnen voor "according to plan" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIn general, the administrative development work is progressing according to plan.
Over het algemeen verloopt de verbetering van het beheer volgens plan.
EnglishSo it was imperative that everything went according to plan.
Het was van groot belang dat alles volgens plan verliep.
EnglishHowever, as is always the case in negotiations, not everything went according to plan, of course.
Maar ja, zoals steeds het geval is bij onderhandelingen, is uiteraard niet alles verlopen zoals wij het hadden gewenst.
EnglishMay everything go according to plan!
Laten wij hopen dat alles naar wens zal verlopen.
EnglishThe talks we have had on enlargement thus far during our presidential term have progressed according to plan.
De onderhandelingen over de uitbreiding die tot nu toe tijdens het Finse voorzitterschap zijn gevoerd, zijn volgens plan verlopen.
EnglishAccording to plan - Our daughter will wed
EnglishNone of us can predict the future, but we do know one thing about it and that's that it ain't gonna go according to plan.
Niemand van ons kan de toekomst voorspellen, maar we weten wel een ding en dat is dat het niet volgens plan zal verlopen.
EnglishAccording to plan - Our family led
EnglishAccording to plan - Our family carried
EnglishMr President, I rise to conclude what has been a historic discharge process where nothing has gone according to plan.
Mijnheer de Voorzitter, met mijn redevoering wil ik het einde inluiden van dit historische kwijtingsproces, waarin niets volgens plan is verlopen.
EnglishIt is based on an action plan which is being implemented according to plan and a regularly updated schedule.
Deze aanpak omvat alle beleidslijnen van de Europese Unie en is gebaseerd op een actieplan dat volgens een schema wordt uitgevoerd dat op gezette tijden wordt bijgesteld.
EnglishAs an international fund stands ready to finance these operations, I am working on the assumption that everything will go according to plan.
Er is een internationaal fonds opgericht voor de financiering van deze werkzaamheden, zodat ik ervan uitga dat alles volgens plan zal verlopen.
EnglishAre the efficiency-boosting measures going according to plan, and what economic benefits have they already yielded?
Verloopt de verbetering van de efficiency van de werkwijze van de Commissie volgens plan en op welke manier heeft het werk reeds nu economische winst met zich meegebracht?
EnglishThe further payments are made on submission of statements of expenditure that show that the programme is running according to plan.
De volgende betalingen gebeuren na voorlegging van een verklaring dat de uitgaven zijn verricht, waaruit moet blijken dat het programma volgens plan wordt uitgevoerd.
EnglishThis political communication which I am currently preparing is due to be submitted to the European Parliament before the elections, if all goes according to plan.
Als alles goed gaat, zou de beleidsmededeling die ik momenteel opstel, in zijn huidige vorm aan het Europees Parlement moeten kunnen worden voorgelegd.
EnglishNevertheless, the United Nations inspection team itself recognises that 428 inspections were carried out within a month, of which over 290 were conducted according to plan, and 128 were new.
Het inspectieteam van de Verenigde Naties erkent echter ook dat er in een maand tijd 428 inspecties hebben plaatsgevonden, meer dan 290 reguliere en 128 nieuwe.
EnglishMr President, the Maastricht II Treaty, in the form to be adopted here on the 17th, at least if things go according to plan, is not a constitution for a new state, but it is close to that.
Mijnheer de Voorzitter, het tweede Verdrag van Maastricht zoals het hier de zeventiende werd aangenomen, is in zijn opzet geen grondwet voor een nieuwe staat, maar het lijkt erop.
EnglishMr President, as Mrs Soltwedel-Schäfer is not here, I shall presume to defend the suggestion that this report should be debated, according to plan, only when the Brussels sittings start in November.
Mijnheer de Voorzitter, aangezien rapporteur Soltwedel-Schäfer niet aanwezig is, ben ik er voor om haar verslag volgens plan pas op de novemberzitting in Brussel te behandelen.

Vergelijkbare vertalingen voor "according to plan" in Nederlands

according
Dutch
to voorzetsel
plan zelfstandig naamwoord