EN

to accompany [accompanied|accompanied] {werkwoord}

volume_up
Rather, it will accompany the implementation of the programme.
Wij zullen de uitvoering van het programma kritisch begeleiden.
We must therefore be ready to accompany those developments as required.
We moeten dan ook klaar staan om deze ontwikkeling te begeleiden, al naargelang van onze behoeften.
At every level, excessive bureaucratic procedures and endless red tape accompany the cargo.
Overal treffen wij overmatige bureaucratische procedures en oneindig veel administratie aan om de lading te begeleiden.
to accompany
Stories accompany me, keeping my pieces and memories together, like an existential glue.
Verhalen vergezellen mij, houden mijn onderdelen en herinneringen samen, als een existentiële lijm.
The certificates which accompany organic products from third countries must refer each time to the specific consignment.
De certificaten die de biologische producten uit derde landen vergezellen, moeten altijd op de desbetreffende partij worden vermeld.
I had an opportunity in February of last year to accompany our Prime Minister, Mr Juncker, on an official journey to China.
In de maand februari van vorig jaar heb ik onze minister-president, de heer Juncker, mogen vergezellen op een officiële reis naar China.
Rather, it will accompany the implementation of the programme.
Wij zullen de uitvoering van het programma kritisch begeleiden.
We must therefore be ready to accompany those developments as required.
We moeten dan ook klaar staan om deze ontwikkeling te begeleiden, al naargelang van onze behoeften.
At every level, excessive bureaucratic procedures and endless red tape accompany the cargo.
Overal treffen wij overmatige bureaucratische procedures en oneindig veel administratie aan om de lading te begeleiden.
to accompany

Voorbeeldzinnen voor "to accompany" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIt is very important that we accompany these actions with the necessary resources.
Het is van groot belang dat we de acties vergezeld laten gaan van de nodige middelen.
EnglishFollowing on from Mrs Rothe's comments, may there be action to accompany our words!
Zoals mevrouw Rothe al zei, moeten onze woorden gevolgd worden door daden.
EnglishOne of these is the reduction in wages which would accompany a reduction in working hours.
Eén daarvan is de inkomensverlaging die gepaard gaat met de arbeidstijdverkorting.
EnglishThe Council foresees a budget of EUR 82.75 billion to accompany the regulation.
De Raad begroot de uitgaven voor het reglement op 82,75 miljard euro.
EnglishA European fiscal policy is therefore needed to accompany the reduction in the working week.
Er is dus een Europees fiscaal beleid nodig naast de verkorting van de arbeidstijd.
EnglishIt would be even more romantic if you would invite me to accompany her.
Het zou nog romantischer worden als u mij vroeg met haar mee te komen.
EnglishAlliances for work could successfully accompany this process.
Gezamenlijke werkgelegenheidsprojecten kunnen dit proces succesvol ondersteunen.
EnglishMadam President, when horror reaches such a degree, reason often fails to accompany our actions.
Mevrouw de Voorzitter, nu de gruwel zo erg wordt, kun je niet meer rationeel handelen.
EnglishMr Lamy announced a detailed study over four years to accompany the process.
Pascal Lamy heeft een uitgebreide studie over vier jaar aangekondigd om het proces te ondersteunen.
EnglishCoccidiostats now accompany the manure that is spread on the fields.
Dat kost wel iets meer, maar het is ongevaarlijk voor het milieu.
EnglishSecondly, the WTO is in urgent need of a parliamentary assembly to accompany it.
Ten tweede dient de WTO dringend aangevuld te worden door een parlementaire vergadering op hetzelfde niveau.
EnglishWe must therefore be ready to accompany those developments as required.
We moeten dan ook klaar staan om deze ontwikkeling te begeleiden, al naargelang van onze behoeften.
EnglishStories accompany me, keeping my pieces and memories together, like an existential glue.
Verhalen vergezellen mij, houden mijn onderdelen en herinneringen samen, als een existentiële lijm.
EnglishIt has been my duty to accompany this development closely.
Ik heb die ontwikkeling uit hoofde van de mij toevertrouwde opdracht van nabij gevolgd.
EnglishMoreover, there are insufficient guarantees in the directive to accompany the accelerated procedure.
Daarnaast is de versnelde procedure in de richtlijn niet met voldoende waarborgen omgeven.
EnglishI would love to accompany him and speak to the fishermen alongside him.
Ik zou met hem willen meegaan en met de vissers spreken.
EnglishRather, it will accompany the implementation of the programme.
Wij zullen de uitvoering van het programma kritisch begeleiden.
EnglishAccompany the Member to the door, expel him from the Chamber!
Vergezel de afgevaardigde naar de deur en zet hem de zaal uit!
EnglishYou will accompany these fine men to the helm and provide us...... with the bearing to Isla de Muerta.
Je volgt deze heren naar de kapiteinshut en vertel hen over de...... de weg naar Isla de Muerto!
EnglishThis summary will accompany the Verbatim Report of Proceedings.
Deze samenvatting wordt bij het volledige verslag gevoegd.

Synoniemen (Engels) voor "accompaniment":

accompaniment
accompanied
English
accompanying