EN

accompaniment {zelfstandig naamwoord}

volume_up
accompaniment (ook: escort, lead)
This House can count the implementation of educational measures and their social role as accompaniments to the action plans among its successes.
De tenuitvoerlegging van opleidingsmaatregelen en de rol die deze spelen in de samenleving bij de begeleiding van de actieplannen, zijn belangrijke successen van dit Parlement.
accompaniment (ook: escort)

Voorbeeldzinnen voor "accompaniment" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishMy intent is to have a literary accompaniment that explains the poster, in case you don't get it.
Ik ben van plan een briefje met uitleg over de poster bij te voegen, voor het geval jullie het niet snappen.
EnglishA realisation of the concentration and flexibility that everyone wants will be part of the critical accompaniment.
Dat kan alleen maar als we de concentratie en flexibiliteit bereiken die we allemaal wensen.
EnglishI look forward on a future occasion to going to Marseilles without the accompaniment of the French riot police and the Front national!
Ik zie ernaar uit bij een volgende gelegenheid naar Marseille te kunnen gaan zonder door de Franse ME of het Front national te worden begeleid!
EnglishThe establishment of OLAF as a European fraud office without judicial accompaniment creates a legal vacuum at European level.
Door de oprichting van een Europese fraude-instantie, OLAF, zonder ondersteuning op justitieel gebied wordt een rechtshiaat op Europees niveau gecreëerd.
EnglishThe cooperation in Scandinavia is well balanced and works without the police accompaniment and sophisticated monitoring which are the hallmark of the Schengen Convention.
De Noordse samenwerking berust op zichzelf en functioneert zonder politie-escorte of gesofistikeerde controles waarop het Akkoord van Schengen geschraagd is.
EnglishAn essential accompaniment to political union is undoubtedly a common foreign and security policy combined with a common military and arms strategy.
Een logisch gevolg van een politieke unie is ongetwijfeld een gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid en gekoppeld aan dat laatste een gemeenschappelijke militaire en bewapeningsstrategie.
EnglishNevertheless, the process of international accompaniment which led East Timor to regain its independence also has many grey areas, as usually happens in cases such as this.
Het internationale begeleidingsproces dat ertoe heeft geleid dat Oost-Timor weer onafhankelijk is geworden, kent, zoals zo vaak gebeurt in dit soort gevallen, echter veel grijze gebieden.

Synoniemen (Engels) voor "accompaniment":

accompaniment
accompanied
English
accompanying