EN

accessory {zelfstandig naamwoord}

volume_up
But usually I have an accessory, like sunglasses, or I like crystal and things like that too.
Maar meestal heb ik een accessoire, zoals een zonnebril, ik houd van kristal en dat soort dingen.
accessory (ook: affix)
In the best scenario law is an accessory to history, in the worst, a reflection of it.
In het gunstigste geval is het recht de medeplichtige, in het slechtst denkbare geval de spiegel van de geschiedenis.
Unfortunately America cannot be restrained any longer, but Europe must make sure that it does not become an accessory.
Amerika is helaas niet meer tegen te houden, maar Europa moet ervoor zorgen geen medeplichtige te worden.
accessory (ook: side issue)

Voorbeeldzinnen voor "accessory" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishSo imagine this: What about a robot accessory for your cellphone?
Stel je dit voor: Wat dacht je van een robotaccessoire voor je mobiele telefoon?
EnglishThe Environment Committee in the European Parliament is not an accessory of waste tourism.
De Commissie milieubeheer van het Europees Parlement is geen voorstander van afvaltoerisme.
EnglishBut usually I have an accessory, like sunglasses, or I like crystal and things like that too.
Maar meestal heb ik een accessoire, zoals een zonnebril, ik houd van kristal en dat soort dingen.
EnglishMr President, western policy with regard to Kosovo is an accessory to murder.
Mijnheer de Voorzitter, met zijn beleid ten aanzien van Kosovo maakt het Westen zich medeplichtig aan moord.
EnglishThe majority that rejects stopping it becomes an accessory.
De meerderheid die stopzetting afwijst, maakt zich medeplichtig.
EnglishExport refunds, subsidies for the export of live cattle, are an accessory to animal suffering.
Exportrestituties, dus subsidies voor de uitvoer van levend vee, zijn subsidies voor het kwellen van dieren.
EnglishIn the best scenario law is an accessory to history, in the worst, a reflection of it.
In het gunstigste geval is het recht de medeplichtige, in het slechtst denkbare geval de spiegel van de geschiedenis.
EnglishIgnoring this reality and failing to send out a powerful message from Europe makes us an accessory.
Het negeren van die realiteit en ook het uitblijven van een krachtig signaal van Europa maken ons ook medeplichtig.
EnglishUnfortunately America cannot be restrained any longer, but Europe must make sure that it does not become an accessory.
Amerika is helaas niet meer tegen te houden, maar Europa moet ervoor zorgen geen medeplichtige te worden.
EnglishThe confidence pact favours greater flexibility, productivity-oriented wages and a reduction in costs accessory to wages.
Het vertrouwenspact beoogt meer flexibiliteit, op de produktiviteit afgestemde lonen en een verlaging van de externe loonkosten.
EnglishIt does, of course, have the cooperation of an EU Member State, which thus becomes, at the very least, an accessory to the enfeeblement of the Basel Convention.
Er is hier natuurlijk medewerking van een EU-lidstaat, die op zijn minst medeplichtig is aan het ontkrachten van het akkoord van Bazel.