EN

accessories {meervoud}

volume_up
accessories
The procedure involving a directive creates legal certainty, then, both for the motor trade and for manufacturers of accessories.
De aanpak met een richtlijn zorgt dus voor rechtszekerheid voor zowel de autohandel als de fabrikanten van accessoires.
. ~~~ And you're going to the mountains to ski, you get different accessories put on the car for doing that sort of thing.
En als je naar de bergen gaat om te skiën, heb je accessoires nodig op de auto voor dat soort spullen.
accessories

Voorbeeldzinnen voor "accessories" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishHowever, the illegal immigrants must not be punished as accessories.
Daarbij mogen de gesmokkelde personen echter niet als mededaders worden gestraft.
EnglishThis is hardly surprising given that they have been accessories to crimes in many cases.
Ze zijn immers in veel gevallen medeplichtig aan misdaden.
EnglishI should then like to point out that every crime has its perpetrators and its accessories.
Ik wil verder verduidelijken dat er bij elke misdaad schuldigen en medeplichtigen zijn: er zijn daders en er zijn aanstichters.
EnglishThe many products involved are used as packaging, cosmetics, bathing accessories and, unfortunately, toys.
De vele producten waar het om gaat worden gebruikt voor verpakkingen, cosmetica, badaccessoires en helaas ook speelgoed.
EnglishI like Mr Voggenhuber’ s proposal that we refuse to be accessories to an undemocratic piece of decision-making.
Ik steun het voorstel van de heer Voggenhuber om te weigeren ons medeplichtig te maken aan ondemocratische besluitvorming.
EnglishI know that none of us want to be accessories after the fact of a human rights abuse in a global supply chain.
Ik weet dat niemand van ons onderdeel wil zijn achteraf gezien van een schending van mensenrechten in een mondiale toeleveringsketen.
EnglishThe procedure involving a directive creates legal certainty, then, both for the motor trade and for manufacturers of accessories.
De aanpak met een richtlijn zorgt dus voor rechtszekerheid voor zowel de autohandel als de fabrikanten van accessoires.
EnglishThe army units present on the spot, as well as the official local police forces, are direct accessories to this orgy of violence.
Direct medeplichtig aan deze orkaan van geweld zijn de ter plekke aanwezige legereenheden alsmede de officiële lokale politiemacht.
EnglishThe perpetrators of and accessories to the terrorist attacks have played straight into the hands of the American and European imperialists.
De daders en aanstichters van deze terreuraanslagen hebben de Amerikaanse en Europese imperialisten een enorm geschenk gedaan.
English. ~~~ And you're going to the mountains to ski, you get different accessories put on the car for doing that sort of thing.
En als je naar de bergen gaat om te skiën, heb je accessoires nodig op de auto voor dat soort spullen.
EnglishNot a word about the responsibilities of big shipowners, who are accessories to the tragic maritime crimes which make them pioneering terrorists.
Geen woord over de verantwoordelijkheid van de rederijen en hun medeplichtigheid aan tragische ongevallen in de sector, wat van hen de echte terroristen maakt.
EnglishYet another amendment is aimed at simplification, taking references to the tank to include its accessories as a matter of course.
In een ander amendement wordt een vereenvoudiging voorgesteld, met dien verstande dat alle verwijzingen naar het reservoir automatisch ook op alle onderdelen van reservoirs slaan.