"access denied" in het Nederlands

EN

"access denied" - vertaling Nederlands

EN

access denied [voorbeeld]

volume_up
access denied
volume_up
toegang geweigerd [vb.]

Voorbeeldzinnen voor "access denied" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishRapporteurs and 'ordinary ' MEPs can therefore be denied access to information.
Aan rapporteurs en " gewone " leden kan de toegang tot informatie dus geweigerd worden.
EnglishAs far as I know, the Viking was not denied access to a port of refuge.
Voor zover mij bekend, werd de Viking geen toegang tot een vluchthaven geweigerd.
EnglishMoreover, it has been denied access to important information in SIS.
Het JSA werd bovendien de toegang geweigerd tot belangrijke informatie uit het SIS.
EnglishAttention has also been drawn to the EU observers who were denied access.
Er is ook gezegd dat de verkiezingswaarnemers van de EU niet tot het land zijn toegelaten.
EnglishAround 350 million women are still denied access to safe family planning.
Zo'n 350 miljoen vrouwen hebben nog steeds geen toegang tot veilige vormen van gezinsplanning.
EnglishUntil then, we had been systematically denied access to these reports.
Tot dusverre werden ons dergelijke verslagen systematisch geweigerd.
EnglishHowever, since then the children have been denied access to one parent, in this case their father.
Vanaf dat moment is de kinderen één ouder onthouden, in dit geval de vader.
EnglishThe computer denied them access but did – since ‘ Big Brother is watching you’ – record their names.
De computer gaf de agenten geen toegang, maar registreerde wel hun namen..
EnglishSecondly, NGOs feel that they are being unfairly denied access to core funding.
In de tweede plaats hebben NGO's het gevoel dat zij ten onrechte niet in aanmerking komen voor kernfinanciering.
EnglishThey still endure appalling conditions: they are denied access to work, health care and education.
Zo hebben ze geen toegang tot werk, gezondheidszorg en onderwijs.
EnglishIs that access still denied by a very strange interpretation of the 'Jones Act '?
Is deze toegang nog steeds uitgesloten door een zeer merkwaardige interpretatie van de zogenaamde " Jones Act ".
EnglishThis makes it all the more incomprehensible when women are denied access to sport for social or cultural reasons.
Des te onbegrijpelijker is het dat vrouwen de toegang tot sport wordt geweigerd om sociale of culturele redenen.
EnglishHowever, when we were denied access to religious leaders, we felt we had no option but to cut short the visit.
Maar omdat wij geen contact mochten hebben met religieuze leiders, zagen we ons genoodzaakt om dit bezoek af te breken.
EnglishWhy is there not a computer with an alarm signal stored in it by means of which a person of this kind is denied access?
Waarom is er geen computer die bij een dergelijke persoon een alarmsignaal geeft waardoor deze wordt tegengehouden?
EnglishEuropean investors should not be denied access to technical, complex but sound products that are coming onstream.
Europese beleggers mag niet de toegang worden ontzegd tot technisch ingewikkelde maar goede producten, die op de markt komen.
EnglishThousands of political prisoners are subjected to mistreatment and torture and denied access to a lawyer or a fair trial.
Duizenden politieke gevangenen worden mishandeld en gemarteld en krijgen geen toegang tot een advocaat en geen eerlijk proces.
EnglishMr President, one in five world citizens is denied access to clean drinking water, basic education and basic health care.
Voorzitter, één op de vijf wereldburgers is verstoken van toegang tot schoon drinkwater, basisonderwijs en basisgezondheidszorg.
EnglishHere we have women who are denied access to employment and education and who are excluded from public life.
Het gaat hier om vrouwen die niet mogen deelnemen aan het arbeidsproces, geen onderwijs mogen volgen en geen toegang hebben tot de publieke ruimte.
EnglishWe are playing into his hands by ensuring that people are denied access to medicines, food and the other necessities of life.
Wij spelen hem in de kaart wanneer door ons toedoen mensen geen toegang hebben tot geneesmiddelen, voedsel en andere levensbehoeften.
EnglishEither our flights are being cancelled or our cars are being taken away, and now we are even being denied access to our own Parliament.
Of onze vluchten worden afgelast of onze auto's worden afgenomen en nu wordt ons zelfs de toegang tot ons eigen Parlement ontzegd.

Vergelijkbare vertalingen voor "access denied" in Nederlands

denied werkwoord
denied bijvoeglijk naamwoord
Dutch
access zelfstandig naamwoord