"to accept an invitation" in het Nederlands

EN

"to accept an invitation" - vertaling Nederlands

EN

to accept an invitation [voorbeeld]

volume_up
to accept an invitation
op een uitnodiging ingaan

Voorbeeldzinnen voor "to accept an invitation" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishHowever, it is a pleasure for me to accept Parliament's invitation to provide a regular progress report.
Ik wil daarentegen graag ingaan op het verzoek van het Parlement om regelmatig een voortgangsverslag op te stellen.
EnglishIf Mrs Borst cannot accept an invitation then naturally you must see whether she can come another time.
Als mevrouw Borst niet kan ingaan op een uitnodiging dan moet je gewoon kijken of zij niet op een ander tijdstip kan komen.
EnglishOf course I accept your invitation.
Uiteraard neem ik uw uitnodiging met plezier aan.
EnglishOur fellow Member, Claude Desama, has invited us to take part in constructing a new federalism and we should accept this invitation.
Deze moed verwachten onze medeburgers van ons in de vorm van een nieuw federalisme waartoe onze collega Claude Desama ons heeft opgeroepen.
Englishto accept an invitation
EnglishFinally, I am certain that Commissioner McCreevy will gladly accept your invitation to discuss this subject further with you at the next part-session in Strasbourg.
Tot slot ben ik er zeker van dat commissaris McCreevy gaarne gehoor geeft aan uw uitnodiging om dit onderwerp verder met u te bespreken tijdens de volgende vergaderperiode in Straatsburg.

Vergelijkbare vertalingen voor "to accept an invitation" in Nederlands

an lidwoord
Dutch
invitation zelfstandig naamwoord
people to receive an invitation