"accept a challenge" in het Nederlands

EN

"accept a challenge" - vertaling Nederlands

EN

accept a challenge {werkwoord} [voorbeeld]

volume_up
accept a challenge (ook: to take up a challenge)
volume_up
uitdaging aangaan {ww.} [vb.]
Not only should we impose obligations on the Member States, we must also accept the challenge to enhance our own energy efficiency.
Wij moeten niet alleen verplichtingen over de lidstaten uitstrooien, maar ook zelf de uitdaging aangaan om onze energie-efficiëntie te vergroten.

Voorbeeldzinnen voor "accept a challenge" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI am glad that the Council, the Commission and in particular Parliament all accept this challenge.
Ik ben blij dat de Raad, de Commissie en vooral het Parlement deze uitdaging samen aangaan.
EnglishI say to my colleagues in the EPP group on this: please accept this challenge; what I am saying is reasonable and achievable.
Ik zou mijn collega's in de PPE-Fractie willen verzoeken deze uitdaging aan te gaan.
EnglishLet us accept the challenge, and let us get all the weapons on our side, the side of life and integration.
We moeten ons ten volle durven inzetten voor verhoging van de levensstandaard en verbetering van de integratie.
EnglishNot only should we impose obligations on the Member States, we must also accept the challenge to enhance our own energy efficiency.
Wij moeten niet alleen verplichtingen over de lidstaten uitstrooien, maar ook zelf de uitdaging aangaan om onze energie-efficiëntie te vergroten.
EnglishAccept the challenge.
EnglishEurope must accept the challenge and take its proper role for the benefit of the equilibrium of this new globalized society.
Europa is verplicht de handschoen op te nemen en de plaats in te nemen die het toekomt ten behoeve van het evenwicht in deze nieuwe geglobaliseerde maatschappij.
EnglishParliament will accept that challenge, will do those things, will produce its budget and will live within a 20 % of category 5 ceiling.
Het Parlement zal die uitdaging aannemen, het zal die dingen doen, het zal met die begroting komen en het zal onder het plafond van rubriek 5 van 20 % blijven.
EnglishIt is true that to accept the challenge would have had the effect of endangering the interinstitutional agreement and starting a budget dispute.
Wanneer de handschoen zou zijn opgenomen, had dit weliswaar tot gevolg gehad dat het interinstitutioneel akkoord in gevaar zou komen en dat het tot een begrotingsconflict zou kunnen komen.
EnglishI will do so, I will accept the challenge and I will use Mrs Jackson's argument: that in the internal market products that are the same must bear the same name.
Ik ga dat doen, ik neem die uitdaging aan en ik zal het argument gebruiken van mevrouw Jackson, namelijk: in naam van de interne markt moeten producten die hetzelfde zijn dezelfde naam dragen.

Vergelijkbare vertalingen voor "accept a challenge" in Nederlands

challenge zelfstandig naamwoord
a voorzetsel
a lidwoord
Dutch
to take up a challenge werkwoord
to face a challenge werkwoord
to take a challenge