EN

accelerated {voltooid deelwoord}

volume_up
accelerated
I am pleased that the handling of the system of safe havens has been accelerated.
Ik ben blij dat de behandeling van het systeem van vluchthavens versneld is.
By the way, this is highly accelerated, so it's like a thousand generations a second.
Tussen haakjes, dit is zeer versneld, je ziet hier een duizend generaties per seconde.
And the rate has accelerated since the measurements began nine years ago.
Het tempo daarvan is versneld sinds de metingen begonnen, negen jaar geleden.

Voorbeeldzinnen voor "accelerated" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI am pleased that the handling of the system of safe havens has been accelerated.
Ik ben blij dat de behandeling van het systeem van vluchthavens versneld is.
EnglishIn addition accelerated financing leads to considerable savings in interest.
Bovendien leidt die vervroegde financiering tot aanzienlijke rentebesparingen.
EnglishThe first is that the harmonization of criminal law should not be accelerated.
De eerste houdt in dat de harmonisatie van het strafrecht niet geforceerd moet worden.
EnglishAnd the rate has accelerated since the measurements began nine years ago.
Het tempo daarvan is versneld sinds de metingen begonnen, negen jaar geleden.
EnglishBy the way, this is highly accelerated, so it's like a thousand generations a second.
Tussen haakjes, dit is zeer versneld, je ziet hier een duizend generaties per seconde.
EnglishThis is one of the reasons why we agreed to an accelerated procedure.
Daarom zijn wij onder andere ook akkoord gegaan met een versnelde procedure.
EnglishAmendment No 1 refers to the accelerated working method on official qualification.
Amendement 1 betreft een versnelde werkmethode voor een officiële codificatie van wetteksten.
EnglishIn particular the authorisation procedures for new testing methods must be accelerated.
Zo dienen met name de goedkeuringsprocedures voor nieuwe testmethoden te worden versneld.
EnglishIt is in our mutual interest that this process should be accelerated.
Dat is een soort wederzijds belang voor ons allemaal dat sneller kan worden voortgezet.
EnglishAll the proposed amendments were sacrificed to the accelerated procedure.
Alle andere amendementen vielen ten prooi aan de versnelde procedure.
EnglishIn this way, the crisis has accelerated the process of integration.
Door de crisis werd aldus de integratie in een stroomversnelling gebracht.
EnglishIs there a way out, enabling us to go further down the same line to accelerated unification?
Is er een uitweg waardoor we kunnen voortgaan op dezelfde weg van versnelde eenwording?
EnglishThat is the reason why communication strategies must be accelerated in all Member States.
Daarom moeten de informatiecampagnes in de lidstaten worden opgevoerd.
EnglishIt's not only carbon dioxide that has this hockey stick pattern of accelerated change.
Het is niet alleen kooldioxide dat dit hockeystickpatroon van versnelde verandering laat zien.
EnglishAs was already the case at first reading, the phasing-out process can be accelerated.
Zoals tijdens de eerste lezing ook al het geval was, kan het uitbanningsproces versneld worden.
EnglishIt's also not news to say that the Internet has accelerated innovation.
Het is ook geen nieuws dat het internet de innovatie heeft versneld.
EnglishNow, if you think about how our world got so accelerated, the usual suspects rear their heads.
Nu, als je erover denkt hoe onze wereld zo versnelt, duiken de gewoonlijke verdachten op.
EnglishIt is an initiative aimed at identifying accelerated border control procedures at airports.
Het doel ervan is versnelde controleprocedures aan de grenzen van de luchthavens op te sporen.
EnglishSeville gave high priority to adopting measures to promote an accelerated return to Afghanistan.
In Sevilla werden besluiten genomen die een terugkeer naar Afghanistan kunnen bevorderen.
EnglishIn our accelerated media culture, desertification is simply too slow to reach the headlines.
In onze versnelde mediacultuur is verwoestijning gewoon te traag om de krantenkoppen te halen.

Synoniemen (Engels) voor "acceleration":

acceleration
accelerator