"academic year" in het Nederlands

EN

"academic year" - vertaling Nederlands

EN

academic year {zelfstandig naamwoord}

volume_up
academic year
academic year
I remember, and in fact see it again week after week with great pleasure, how much an Erasmus student can do for his or her place of study abroad during a traditional academic year.
Ik stel week na week met grote vreugde vast hoe verrijkend een ERASMUS-student tijdens het academiejaar voor zijn studieomgeving kan zijn.

Voorbeeldzinnen voor "academic year" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAnd I call on the Member States to send money to Tetovo University so that it can start the academic year.
Ik roep de lidstaten op om de universiteit van Tetovo de middelen te verschaffen, zodat het academisch jaar kan beginnen.
EnglishIndian academic year begins in June.
EnglishThe proposal envisages 2003 as a preparatory year, with some activities beginning to coincide with the academic year 2003-2004.
Volgens het voorstel wordt 2003 een voorbereidingsjaar, waarbij sommige activiteiten zullen samenvallen met het academische jaar 2003-2004.
EnglishThe number of people who have taken part in the Erasmus programme since its inception will exceed one million during the academic year 2002 to 2003.
Het aantal mensen dat sinds de invoering heeft deelgenomen aan het ERASMUS-programma zal in het academisch jaar 2002-2003 meer dan een miljoen bedragen.
EnglishAnd yet, India has nearly the highest teacher absenteeism in the world, with one out of four teachers not going to school at all the entire academic year.
En toch heeft India het hoogste absenteïsmecijfer bij leerkrachten ter wereld, met een op vier leerkrachten die gedurende een gans schooljaar afwezig is.
EnglishI remember, and in fact see it again week after week with great pleasure, how much an Erasmus student can do for his or her place of study abroad during a traditional academic year.
Ik stel week na week met grote vreugde vast hoe verrijkend een ERASMUS-student tijdens het academiejaar voor zijn studieomgeving kan zijn.
EnglishIn relation to timetables, the target is the academic year 2004-2005, which means that the call for proposals should be published in November this year.
De planning is dat het programma in het academisch jaar 2004-2005 van start gaat en daarom moet de uitnodiging tot het indienen van voorstellen in november van dit jaar gepubliceerd worden.
EnglishMadam President, the latest attacks and actions clearly demonstrate that, at the beginning of this academic year, the spiral of violence is unfortunately not coming to an end.
Mevrouw de Voorzitter, de aanslagen en acties van de laatste dagen tonen duidelijk aan dat de spiraal van geweld helaas ook na de aanvang van het nieuwe schooljaar blijft voortbestaan.

Synoniemen (Engels) voor "academic year":

academic year

Vergelijkbare vertalingen voor "academic year" in Nederlands

year zelfstandig naamwoord
academic bijvoeglijk naamwoord
academic zelfstandig naamwoord
academic education zelfstandig naamwoord
foundation year
every year bijwoord
academic teaching zelfstandig naamwoord
academic degree zelfstandig naamwoord
academic librarian zelfstandig naamwoord
academic term zelfstandig naamwoord
financial year zelfstandig naamwoord
gap year zelfstandig naamwoord
leap year zelfstandig naamwoord
light year zelfstandig naamwoord