"academia" in het Nederlands

EN

"academia" - vertaling Nederlands

EN

academia {zelfstandig naamwoord}

volume_up
See, in academia, we get titles, lots of titles.
In de academische wereld krijgen we titels, veel titels.
Here we have to encourage civil society, think-thanks and academia to provide external analytical experience.
Hier moeten we het maatschappelijk middenveld, denktanks en de academische wereld aanmoedigen om externe analytische ervaring bij te dragen.
I would like to see a strong commitment to consult of experts from industry and academia, ideally as a group.
In het ideale geval zou er een vaste groep deskundigen uit het bedrijfsleven en de academische wereld moeten komen.

Voorbeeldzinnen voor "academia" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThese are placed higher on the agenda than academia and at an early age.
Deze vaardigheden staan hoger op de agenda dan academische kwaliteiten en worden op jonge leeftijd aangeleerd.
EnglishAs is the case in the United States, the work of scientists should alternate between academia and industry.
Nu heeft commissaris Busquin aangegeven hoe een Europese onderzoeksruimte gerealiseerd zou kunnen worden.
EnglishSee, in academia, we get titles, lots of titles.
In de academische wereld krijgen we titels, veel titels.
EnglishAs many of you are aware, the world of academia is a rather inward-looking one.
Ik zie er echt naar uit om het niet alleen zelf en met mijn studenten te doen, maar het ook te promoten en leren aan andere wetenschappers.
EnglishI would like to see a strong commitment to consult of experts from industry and academia, ideally as a group.
In het ideale geval zou er een vaste groep deskundigen uit het bedrijfsleven en de academische wereld moeten komen.
EnglishHere we have to encourage civil society, think-thanks and academia to provide external analytical experience.
Hier moeten we het maatschappelijk middenveld, denktanks en de academische wereld aanmoedigen om externe analytische ervaring bij te dragen.
EnglishAnd so we're trying to disseminate information about the importance of the canopy, the beauty of the canopy, the necessity of intact canopies, to people outside of academia.
We onderkennen ook dat veel van de producten die we maken, die video's en zo...
EnglishI know that as a scientist, I have information and as a human being, I can communicate with anybody, inside or outside of academia.
Ik weet dat ik als wetenschapper informatie heb, en als mens kan ik met iedereen communiceren, binnen of buiten de academische wereld.
EnglishAs more and more money destined for academia comes through the European institutions, the European piper is indeed now calling the European tune.
Nu geld dat voor universiteiten bestemd is steeds meer via de Europese instellingen beschikbaar komt, heeft de Europese Unie daar een flinke vinger in de pap.
EnglishWe are carrying out an extensive consultation process involving Member States, Partner Countries, and regional bodies, as well as the business world, academia and civil society.
Wij zijn bezig met een uitvoerige raadpleging van lidstaten, partnerlanden, regionale besturen, het zakenleven, de academische wereld en het maatschappelijk middenveld.
EnglishWhen I first started talking about this research outside of academia, out with companies and schools, the very first thing they said to never do is to start your talk with a graph.
Toen ik begon met praten over dit onderzoek buiten de wetenschap, in bedrijven en scholen, was het eerste wat ze me sterk afraadden om je presentatie te beginnen met een diagram.
EnglishGiven the duress that we're feeling environmentally in these times, it is time for scientists to reach outward, and time for those outside of science to reach towards academia as well.
Bij alle dreiging die we tegenwoordig in het milieu voelen, wordt het tijd dat wetenschappers zich naar buiten richten, en tijd voor niet-wetenschappers om de wetenschap te omarmen.

Synoniemen (Engels) voor "academia":

academia
English