"abyss" in het Nederlands

EN

"abyss" - vertaling Nederlands

EN

abyss {zelfstandig naamwoord}

volume_up
abyss (ook: abysm)
We must not allow our small farmers to be plunged into this abyss.
We mogen niet toestaan dat de landbouwers de afgrond ingaan.
Meanwhile, that country is inching closer to the abyss.
Intussen zakt het land verder naar de afgrond.
Mr President, everyone is saying: ‘ Darfur is on the brink of the abyss’.
Mijnheer de Voorzitter, iedereen zegt: " Darfoer staat aan de rand van de afgrond ".
abyss (ook: abysm)

Voorbeeldzinnen voor "abyss" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishFinally, some will say that we are standing on the edge looking into the abyss.
Tot slot zullen sommigen zeggen dat wij aan de rand van een gapende afgrond staan.
EnglishThat is why it is so incredibly tragic to see it heading straight for the abyss.
Daarom is het des te tragischer om te zien hoe het land economisch te gronde wordt gericht.
EnglishMr President, everyone is saying: ‘ Darfur is on the brink of the abyss’.
Mijnheer de Voorzitter, iedereen zegt: " Darfoer staat aan de rand van de afgrond ".
EnglishAnd with "The Abyss," I was putting together my love of underwater and diving with filmmaking.
En met "The Abyss", bracht ik m'n liefde voor onderwater en duiken, samen met films maken.
EnglishWe must not allow our small farmers to be plunged into this abyss.
We mogen niet toestaan dat de landbouwers de afgrond ingaan.
EnglishWe all know where it leads: to the abyss and to horror.
We weten allemaal waartoe het leidt: tot vernietiging en rampspoed.
EnglishSo, for Europe’ s sake, say ‘ no’ to these negotiations, or else Europe will be heading for the abyss!
Uit bezorgdheid om Europa, anders gaat dit Europa de dieperik in: nee tegen deze onderhandelingen!
EnglishThe first of these is the lowering of interest rates, to prevent Europe from falling into the abyss.
Deze zijn allereerst de verlaging van het renteniveau, zodat de wereldwijde crisis niet naar Europa overslaat.
EnglishIt was only in the second half of the 20th century that we slowly began to pull ourselves out of this abyss.
Pas in de tweede helft van de twintigste eeuw begonnen we ons langzaam uit deze afgrond omhoog te werken.
EnglishUnder his leadership, Zimbabwe, a country with fantastic potential, has headed straight for the abyss.
Zimbabwe, een land met een fantastisch potentieel, is onder zijn leiding tot op de rand van de afgrond gebracht.
EnglishMeanwhile, that country is inching closer to the abyss.
EnglishFirst place I'd like to take you is what many believe will be the world's deepest natural abyss.
De eerste plek waar ik jullie mee naar toe wil nemen is de kloof die volgens velen de diepste natuurlijke kloof op aarde zal blijken te zijn.
EnglishAnd of course the stories that I chose to tell were science fiction stories: "Terminator," "Aliens" and "The Abyss."
En natuurlijk waren de verhalen, die ik koos te vertellen, science fiction verhalen: "Terminator", "Aliens", en "The Abyss".
EnglishHe would shoot his light saber across the abyss, making a blade of light, and then scamper across on this blade of light.
Hij zou met zijn lichtzwaard over de afgrond schieten, en een lemmet van licht maken en dan over dit lemmet van licht rennen.
EnglishThe bridge over the abyss can be built only through partnership, involving both the institutions of the Community and the Member States.
De brug over de kloof kan alleen gebouwd worden door samenwerking tussen de Europese instellingen en de lidstaten.
EnglishBut there is an enormous political, cultural, social and economic abyss between the societies on the two sides of the mare nostrum.
Er is een enorme politieke, culturele, sociale en economische kloof tussen de samenlevingen aan de ene en de andere kant van de Mare nostrum.
EnglishWe believe that, as things stand, the European Union can no longer tolerate this situation if it is not to be plunged into the abyss.
In het stadium waarin ze zich nu bevindt, kan de Europese integratie die situatie niet langer dragen omdat ze daaraan ten onder dreigt te gaan.
EnglishThe big challenge for the EU's information and communication policy is to bridge the abyss that separates the EU institutions and the people.
De grote uitdaging van het Europese informatie- en communicatiebeleid is het overbruggen van de kloof tussen de Europese instellingen en de burgers.
EnglishThe violence in front of the Parliament in Skopje just over a week ago, without exaggeration, brought matters to the very brink of the abyss.
Ik overdrijf niet als ik zeg dat het geweld van iets meer dan een week geleden voor het parlement in Skopje het land op de rand van de afgrond heeft gebracht.
EnglishThat is why I insist that Europe is a promise – a promise made 60 years ago on the brink of the abyss that was Auschwitz, and in the ruins of Europe.
Daarom blijf ik eraan vasthouden dat Europa een belofte is - een belofte die zestig jaar geleden is gedaan aan de rand van de afgrond van Auschwitz en op de ruïnes van Europa.

Synoniemen (Engels) voor "abyss":

abyss
English