EN

abysmal {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "abysmal" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishFor example, the implementation of the landfill directive is abysmal, to say the least.
Zo is bijvoorbeeld de omzetting van de afvalrichtlijn op zijn zachtst gezegd miserabel.
EnglishNot only is the human rights situation abysmal, but the economy is a disaster too.
Niet alleen de situatie op het vlak van de mensenrechten is rampzalig, ook de economie is een ramp.
EnglishIt is an abysmal record, compared to the United States and Japan.
In vergelijking met de Verenigde Staten en Japan is dat een triest record.
EnglishBut in the third great arena of life, love, Len is an abysmal failure.
Maar in de derde grote arena van het leven, de liefde, is Len een verschrikkelijke mislukking.
EnglishObservance of the Union's pension provisions is abysmal.
De pensioenbepalingen van de Unie worden op een zeer slechte manier nageleefd.
EnglishWorking conditions in China are abysmal; workers are not free to set up trade unions.
In China zijn de werkomstandigheden erbarmelijk, werknemers zijn niet vrij om een vakbond op te richten.
EnglishEurope cannot compete with the very low wages and abysmal working conditions of the Third World.
Europa kan niet concurreren met de veel te lage salarissen en de schandelijke arbeidsomstandigheden in de Derde Wereld.
EnglishAs a Portuguese, I am embarrassed by the fact that Portugal tops the table for abysmal prison conditions.
Als Portugees ben ik beschaamd omdat Portugal bovenaan de ranking van de slechtste omstandigheden in gevangenissen staat.
EnglishThe deadlines were abysmal.
EnglishThe governors of the ECB are appointed for a fixed period and cannot be got rid of no matter how abysmal they turn out to be.
De bestuurders van de Centrale Bank worden voor een bepaalde termijn aangesteld en kunnen op geen enkele manier worden afgezet, hoe abominabel ze ook functioneren.
EnglishIn the first place the abysmal talks relating to this sector within the GATT Uruguay Round had disastrous consequences which it is difficult to put right.
Ten eerste hebben de zeer nadelige onderhandelingen waarvan deze sector het slachtoffer werd tijdens de Uruguay-ronde van de GATT schadelijke en moeilijk te verhelpen gevolgen gehad.

Synoniemen (Engels) voor "abysmal":

abysmal
abysm
English