"to abut on to" in het Nederlands

EN

"to abut on to" - vertaling Nederlands

EN

to abut on to {werkwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "to abut on to" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThere has been a lot of talk abut industries which are opposed to measures against greenhouse gases.
Er is hier veel gezegd over industrieën die zich verzetten tegen maatregelen tegen broeikasgassen.
EnglishWhat is interesting abut this new legislation is that a specific legal basis is being created in order to combat scrapie.
Ik ben hier met name tevreden over omdat dit een van onze voornaamste eisen uit het voortgangsrapport over de gekkekoeienziekte was.
EnglishBut because energy - oil - then became cheaper, the increase in efficiency over the following ten years was only abut 5 %.
Maar omdat de energie - lees: de ruwe olie - toen weer goedkoper werd, steeg de energie-efficiëntie in de 10 jaar daarna slechts met 5 %.
EnglishThus, the Commission should be thinking now abut a reorganization, in order for it to be fit for the new opportunities, for it to build an operation on this base.
Daarom moet de Commissie nu reeds over een reorganisatie nadenken, zodat ze de geboden mogelijkheden benut om op die basis een praktijk te vestigen.

Vergelijkbare vertalingen voor "to abut on to" in Nederlands

to voorzetsel
on voorzetsel