EN

abused {voltooid deelwoord}

volume_up
abused

Voorbeeldzinnen voor "abused" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIt is a fact that the CIA abused the understanding of certain countries.
Het is een feit dat de CIA het goede begrip van bepaalde landen heeft misbruikt.
EnglishIn other words, the charges must not be abused as an additional source of tax revenue.
De heffingen mogen dus niet als een bijkomende belastingbron worden misbruikt.
EnglishYou abused the power of the birthday wish and brought bad luck on all of us.
Ja, jij hebt je verjaardagswens misbrruikt en ons allemaal ongeluk gebracht
EnglishWe know that in Chechnya people are being abducted, killed and abused every day.
Wij weten dat er in Tsjetsjenië elke dag mensen gedeporteerd, mishandeld en vermoord worden.
EnglishWe know that the donation system is being abused to finance terrorism.
We weten dat giften worden misbruikt voor het financieren van het terrorisme.
EnglishHowever, there are aspects of this report which could be misinterpreted or abused.
Toch zijn er aspecten in het verslag die verkeerd geïnterpreteerd of misbruikt kunnen worden.
EnglishMadam President, I think that the good will of the Secretary-General has been abused.
Mevrouw de Voorzitter, ik denk dat de goede trouw van de secretaris-generaal misbruikt is.
EnglishWe will do what we can to help those who have had their human rights abused.
We zullen ons uiterste best doen om de slachtoffers van mensenrechtenschendingen te helpen.
EnglishMen, too, are victims of trafficking in people and are sexually abused.
Ook mannen worden verhandeld door mensenhandelaars en seksueel misbruikt.
EnglishThe revolution must truly have gone a long way for the truth to be abused in such a fashion.
De revolutie is ver gekomen dat de waarheid op deze manier wordt verkracht.
EnglishSecondly, there is also an obvious danger of the Eurodac register expanding and being abused.
Ten tweede bestaat het risico dat het Eurodac-register verspreid en misbruikt wordt.
EnglishDuring our visit, several abused and threatened groups told us of their experiences.
Tijdens ons bezoek vertelden enkele slachtoffers van geweld en bedreiging over hun ervaringen.
EnglishMr President, colleagues, the argument on behalf of employment is only too often abused.
Voorzitter, collega's, het argument van de tewerkstelling wordt maar al te vaak misbruikt.
EnglishYou cannot change the conditions without honourable Members ' rights being abused.
U kunt de voorwaarden niet wijzigen zonder de rechten van de geachte afgevaardigden te schenden.
EnglishHe used this example to explain that the Internet must be used properly, not abused.
Hij gaf dit voorbeeld om uit te leggen dat internet goed moet worden gebruikt en niet verkeerd.
EnglishChild soldiers are abused on a large scale to pander to the malafide interests of adults.
Kindsoldaten worden op grote schaal misbruikt voor de malafide doeleinden van volwassenen.
EnglishHuman rights are too valuable to be used, and abused, as a vehicle for ideologies.
Ik vind de mensenrechten te kostbaar om ze als vehikel voor welke ideologie dan ook te misbruiken.
EnglishHabeas corpus has been suspended and human rights have been abused.
Het u201Chabeas corpusu201D-beginsel is opgeschort en de mensenrechten zijn geschonden.
EnglishEqually, we need to make sure that the system is not abused.
Tegelijkertijd moeten we er ook voor zorgen dat het systeem niet misbruikt wordt.
EnglishAbused women accounted for more than 30 % of the patients in a hospital we visited.
Meer dan 30% van de patiënten in een ziekenhuis dat wij bezochten bestond uit mishandelde vrouwen.