EN

absorption {zelfstandig naamwoord}

volume_up
absorption
That means there are still three months left to ensure an adequate absorption of funds in Greece.
Dat betekent dat er nog steeds drie maanden zijn voor een bevredigende absorptie in Griekenland.
Adam Grosser: So 29 years ago, I had this thermo teacher who talked about absorption and refrigeration.
29 jaar geleden, had ik een thermodynamica leraar die sprak over absorptie en koeling.
Indeed, bioresistance develops according to the absorption of active antibiotics to be used in food.
Bioresistentie neemt immers toe als gevolg van de absorptie van actieve, voor voeding bestemde antibiotica.

Voorbeeldzinnen voor "absorption" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThis is also a matter of the famous absorption capacity of the European Union.
Ook dit is een kwestie van de bekende absorptiecapaciteit van de Europese Unie.
EnglishMr Schulz and Mr Poettering maintain that our capacity for absorption is limited.
De heer Schulz en de heer Poettering beweren dat onze absorptiecapaciteit beperkt is.
EnglishFor all these reasons I believe that we need conviction as well as the capacity for absorption.
Overtuiging en assimilatievermogen: daarin ligt de oplossing van het probleem.
EnglishFrom now on, we must regard the European Union’ s absorption capacity as a key parameter.
Wij moeten de opnamecapaciteit van de Europese Unie nu als een onontkoombare parameter beschouwen.
EnglishA few comments and points have been made concerning absorption capacity.
Er zijn enkele opmerkingen gemaakt over de opnamecapaciteit.
EnglishWhat, too, is your view on the EU’ s absorption capacity?
Hoe ziet u afgezien daarvan de kwestie van het opnamevermogen van de Unie?
EnglishAdam Grosser: So 29 years ago, I had this thermo teacher who talked about absorption and refrigeration.
29 jaar geleden, had ik een thermodynamica leraar die sprak over absorptie en koeling.
EnglishThis is also due to the considerable problems with the absorption of Community initiatives.
Dit geldt ook met het oog op de aanzienlijke absorptieproblemen bij de communautaire initiatieven.
EnglishWe have an absorption problem with some of our partners.
Bij een deel van onze partners heerst een gebrek aan absorbtiecapaciteit.
EnglishI heard the Commissioner also mention ‘ absorption capacity’.
Ik hoor de commissaris ook het woord absorptiecapaciteit gebruiken.
EnglishThat means there are still three months left to ensure an adequate absorption of funds in Greece.
Dat betekent dat er nog steeds drie maanden zijn voor een bevredigende absorptie in Griekenland.
EnglishIn June the European Council held an important debate on the Union’ s absorption capacity.
In de Europese Raad vond in juni een belangrijk debat plaats over het absorptievermogen van de Europese Unie.
EnglishI have also taken note today of the concerns that have been expressed over the absorption capacity of the Union.
Ik heb vandaag ook nota genomen van de bezorgdheid over het absorptievermogen van de EU.
EnglishThe political debate must focus on absorption capacity.
De vraag wat en wie de Unie kan opnemen is een politieke kwestie.
EnglishIts reasoning was that the absorption capacity of the Central and Eastern European states was exhausted.
De reden daarvan was dat de Centraal- en Oost-Europese landen niet meer middelen kunnen opnemen.
EnglishCertainly, the pace of enlargement must take into consideration the EU’ s absorption capacity.
Bij het tempo van de uitbreiding moet zeker ook rekening worden gehouden met de opnamecapaciteit van de EU.
EnglishProgramming of these resources will be based on actual payment needs and absorption capacity.
De programmering van deze middelen zal gebaseerd zijn op de feitelijke betalingsbehoeften en opnamecapaciteit.
EnglishAt the same time, the necessary financial absorption must not affect the quality of the programmes.
De noodzakelijke financiële absorptie mag echter niet ten koste gaan van de kwaliteit van de programma's.
EnglishThe EU’ s absorption capacity is something we have recently discussed more and more, with good reason.
We hebben het de laatste tijd terecht meer en meer gehad over de opnamecapaciteit van de Europese Unie.
EnglishIndeed, bioresistance develops according to the absorption of active antibiotics to be used in food.
Bioresistentie neemt immers toe als gevolg van de absorptie van actieve, voor voeding bestemde antibiotica.

Synoniemen (Engels) voor "absorption":

absorption
absorptive
English