EN

abruptly {bijwoord}

volume_up
abruptly
But this must not form an excuse for abruptly halting a number of positive actions in favour of women which are still desperately needed.
Maar dit mag geen alibi zijn om plots een einde te stellen aan een aantal positieve acties ten voordele van vrouwen die nog steeds broodnodig zijn.
abruptly
Then other things happened even more abruptly.
Dan gebeurden er andere dingen nog meer abrupt.
This makes it all the more important that our access to future structural and cohesion funds does not end abruptly.
Daarom is het des te belangrijker dat geen abrupt einde wordt gemaakt aan onze toegang tot de toekomstige structuurfondsen en het Cohesiefonds.
abruptly
abruptly

Voorbeeldzinnen voor "abruptly" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWe cannot extend these powers abruptly without changing the Treaty.
Dit onderdeel kan niet bruusk worden uitgebreid zonder het Verdrag te veranderen.
EnglishNew work patterns were introduced abruptly, and the group became over-centralised.
Regelmatig werden er plotseling nieuwe werkconcepten ingevoerd en er was sprake van overcentralisering binnen het concern.
EnglishWould it not have been consistent to let the Cohesion Fund expire, not abruptly perhaps but by its being phased out?
Zou het niet consequent zijn om het cohesiebeleid geleidelijk af te bouwen in de vorm van een phasing out?
EnglishThen other things happened even more abruptly.
Dan gebeurden er andere dingen nog meer abrupt.
EnglishI must apologise for asking these two questions so abruptly, but we want to see peace and we want to see justice.
Het spijt mij dat ik deze twee vragen iets te snel heb gesteld, maar wij zijn voor vrede en wij zijn voor gerechtigdheid.
EnglishThis makes it all the more important that our access to future structural and cohesion funds does not end abruptly.
Daarom is het des te belangrijker dat geen abrupt einde wordt gemaakt aan onze toegang tot de toekomstige structuurfondsen en het Cohesiefonds.
EnglishBut this must not form an excuse for abruptly halting a number of positive actions in favour of women which are still desperately needed.
Maar dit mag geen alibi zijn om plots een einde te stellen aan een aantal positieve acties ten voordele van vrouwen die nog steeds broodnodig zijn.
EnglishIn any emergency, urgent measures are needed - but anyone wishing to change tack too abruptly at such a time could easily capsize in Europe's fickle waters.
In noodsituaties zijn noodmaatregelen vereist, maar degene die in dergelijke situaties plotseling te snel het roer wil omgooien, kan bij een ongunstige wind in Europa snel kapseizen.