EN

abrupt {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
As you can well imagine, this brought our meeting to an abrupt halt.
U begrijpt dat dit een abrupt einde maakte aan onze bijeenkomst.
However, a national competition authorityin the Netherlands intervened, and this was brought to an abrupt end.
Door een ingreep van een nationale mededingingsautoriteit in Nederland werd hieraan echter abrupt een einde gemaakt.
A conscious choice was made in favour of gradual and partial abolition, to prevent an abrupt departure from carefully constructed export positions.
Bewust werd gekozen voor een geleidelijke en gedeeltelijke afbouw; dat voorkomt het abrupt moeten opgeven van zorgvuldig opgebouwde exportposities.
abrupt
What specific political consequences does the Council draw from the abrupt change in the situation in Cuba?
Welke politieke consequenties trekt de Raad uit de onverwachte omslag in de situatie op Cuba?
abrupt (ook: sudden)
I'd go to Central Park and see the rolling topography of Central Park come up against the abrupt and sheer topography of midtown Manhattan.
Ik ging naar Central Park en zag de heuvels van dat park afsteken tegen de steile en hoekige topografie van Manhattan.
abrupt (ook: brusque)
I hope that nothing whatsoever is done to put an abrupt end to this.
Ik hoop dat er op geen enkele wijze bruusk een einde aan wordt gemaakt.
abrupt (ook: curt, snappish)
abrupt (ook: sudden)
NL

abrupt {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
U begrijpt dat dit een abrupt einde maakte aan onze bijeenkomst.
As you can well imagine, this brought our meeting to an abrupt halt.
Door een ingreep van een nationale mededingingsautoriteit in Nederland werd hieraan echter abrupt een einde gemaakt.
However, a national competition authorityin the Netherlands intervened, and this was brought to an abrupt end.
Bewust werd gekozen voor een geleidelijke en gedeeltelijke afbouw; dat voorkomt het abrupt moeten opgeven van zorgvuldig opgebouwde exportposities.
A conscious choice was made in favour of gradual and partial abolition, to prevent an abrupt departure from carefully constructed export positions.

Voorbeeldzinnen voor "abrupt" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWhen a critical mass has been attained, there's an abrupt acceleration in recruitment.
Als een kritiek aantal is bereikt, is er een plotse versnelling in de recrutering.
EnglishI hope that nothing whatsoever is done to put an abrupt end to this.
Ik hoop dat er op geen enkele wijze bruusk een einde aan wordt gemaakt.
EnglishAs you can well imagine, this brought our meeting to an abrupt halt.
U begrijpt dat dit een abrupt einde maakte aan onze bijeenkomst.
EnglishThe abrupt change of direction by the US might well be viewed with a degree of cynicism.
Het feit dat ze op het laatste moment van mening zijn veranderd, geeft aan dat ze hier niet echt in geloven.
EnglishWhat specific political consequences does the Council draw from the abrupt change in the situation in Cuba?
Welke politieke consequenties trekt de Raad uit de onverwachte omslag in de situatie op Cuba?
EnglishThe only abrupt worldwide change would have been major asteroid impacts or volcanic super-eruptions.
De enige abrupte wereldwijde verandering zouden grote asteroïde-inslagen of vulkanische superuitbarstingen zijn geweest.
EnglishHowever, a national competition authorityin the Netherlands intervened, and this was brought to an abrupt end.
Door een ingreep van een nationale mededingingsautoriteit in Nederland werd hieraan echter abrupt een einde gemaakt.
EnglishA too abrupt turning off of the 'EU tap ' could jeopardize the very successful performance of the Irish economy.
Als de EU-kraan te snel zou worden dichtgedraaid, zou de zeer succesvolle Ierse economie in gevaar kunnen worden gebracht.
EnglishHowever, it turns out, first, that during the past year the banana market in the Union underwent substantial and abrupt changes.
Enerzijds blijkt dat de bananenmarkt in de Unie het afgelopen jaar nogal wat schokken te verwerken heeft gehad.
EnglishThe fourth demand would then have to be to avoid abrupt changeovers between programming periods in future.
Het vierde uitgangspunt zou dan moeten zijn in de toekomst een abrupte overgang van de ene naar de andere programmeringsperiode te vermijden.
EnglishI'd go to Central Park and see the rolling topography of Central Park come up against the abrupt and sheer topography of midtown Manhattan.
Ik ging naar Central Park en zag de heuvels van dat park afsteken tegen de steile en hoekige topografie van Manhattan.
EnglishIt is true that the wording of paragraph Q is a little abrupt when it says, ‘ tourism is the enemy of totalitarianism and dictatorships’.
Overweging Q is inderdaad ietwat cru geformuleerd in de zin dat ze stelt dat het u201Ctoerisme de vijand van totalitarisme en dictatorsu201D is.
EnglishA conscious choice was made in favour of gradual and partial abolition, to prevent an abrupt departure from carefully constructed export positions.
Bewust werd gekozen voor een geleidelijke en gedeeltelijke afbouw; dat voorkomt het abrupt moeten opgeven van zorgvuldig opgebouwde exportposities.
EnglishWhilst we cannot predict with certainty the extent to which temperatures will rise, we can be certain that the risk of abrupt climate change exists.
Hoewel we niet met zekerheid kunnen voorspellen in welke mate de temperaturen zullen stijgen, kunnen we er wel zeker van zijn dat het gevaar van abrupte klimaatverandering bestaat.
EnglishObviously from an Irish point of view I will be fighting hard to ensure that there is no abrupt end to the allocation of structural funding as promised by the Commission.
Vanuit een Iers oogpunt is mij er uiteraard alles aan gelegen om te zorgen dat er geen abrupt einde komt aan de bestemming van de structuurfondsen zoals beloofd door de Commissie.
EnglishI would hope too, that many of us realize that the construction of European does not come to an abrupt halt on 1 January 1999 but that, on the contrary, it must be stepped up from 2 May 1998.
Ik hoop ook dat velen onder ons beseffen dat de opbouw van Europa niet ophoudt op 1 januari 1999, maar dat die integendeel vanaf 2 mei 1998 intenser moet worden.