"Abraham" in het Nederlands

EN

"Abraham" - vertaling Nederlands

NL
NL

"Abraham" - vertaling Engels

EN
EN

Abraham {eigennaam}

volume_up
1. religie
Abraham
That's where I got reacquainted with Abraham Maslow's "hierarchy of needs."
En daar maakte ik opnieuw kennis met Abraham Maslow's behoeftenpiramide.
We went to Damascus, which has a long history associated with Abraham.
We gingen naar Damascus, dat een lange geschiedenis heeft rond Abraham.
"In the name of father Abraham, let me offer you some food."
"In de naam van vader Abraham, laat me je wat te eten aanbieden."
Abraham
NL

Abraham {eigennaam}

volume_up
1. religie
Abraham (ook: Ab)
En daar maakte ik opnieuw kennis met Abraham Maslow's behoeftenpiramide.
That's where I got reacquainted with Abraham Maslow's "hierarchy of needs."
We gingen naar Damascus, dat een lange geschiedenis heeft rond Abraham.
We went to Damascus, which has a long history associated with Abraham.
"In de naam van vader Abraham, laat me je wat te eten aanbieden."
"In the name of father Abraham, let me offer you some food."

Voorbeeldzinnen voor "Abraham" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThat's where I got reacquainted with Abraham Maslow's "hierarchy of needs."
En daar maakte ik opnieuw kennis met Abraham Maslow's behoeftenpiramide.
EnglishWe went to Damascus, which has a long history associated with Abraham.
We gingen naar Damascus, dat een lange geschiedenis heeft rond Abraham.
English"In the name of father Abraham, let me offer you some food."
"In de naam van vader Abraham, laat me je wat te eten aanbieden."
EnglishThen we crossed the border into Syria, went to Aleppo, which, turns out, is named after Abraham.
Dan staken we de grens over naar Syrië, gingen naar Aleppo, dat, zo bleek, genoemd werd naar Abraham.
EnglishThese men and women are the Sakharovs, the Vaclav Havels, Abraham Serfatis and Nelson Mandelas of our times.
Deze mannen, deze vrouwen, zijn de Sacharovs, de Vaclav Havels en de Nelson Mandela's van vandaag.
EnglishAnd they featured role models like Abraham Lincoln who was praised for being modest and unassuming.
Er zaten rolmodellen in van het type van Abraham Lincoln, wiens bescheidenheid en gereserveerdheid werden geprezen.
EnglishYou go for a walk in the footsteps of Abraham.
EnglishYou can't retrace the footsteps of Abraham.
Je kan niet in het voetspoor van Abraham lopen.
EnglishYou retrace the footsteps of Abraham.
EnglishSo the way I tend to think of it is like a hierarchy of cyber-needs in space, a total rip-off from Abraham Maslow.
De manier waarop ik erover denk is als een hiërarchie van cyberbehoeften in de ruimte. ~~~ Volledig gepikt van Abraham Maslow.
EnglishThat's the essence of the Abraham path.
EnglishThat man, of course, was Abraham.
EnglishSo what we discovered is that Abraham is not just a figure out of a book for those people.
Wat we ontdekten is dat Abraham niet een of andere figuur uit een boek is voor deze mensen, hij leeft, hij is een levende aanwezigheid.
EnglishIt was Abraham Path Day.
EnglishGoodbye, Abraham Lincoln.
EnglishI took one psychology class in college, and I learned about this guy, Abraham Maslow, as many of us are familiar with his hierarchy of needs.
Ik heb ooit 1 college psychologie gevolgd en leerde over deze man, Abraham Maslow, velen bekend door zijn "hiërarchie van behoeften".
EnglishI came across a great quote recently from Abraham Lincoln, who I thought you'd be pleased to have quoted at this point.
Ik kwam laatst een geweldige uitspraak tegen van Abraham Lincoln, van wie ik denk dat jullie het wel fijn zouden vinden om op dit moment een uitspraak te horen.
EnglishThe distance from Abraham Lincoln to a Lincoln penny, the Penny Marshall to the Marshall Plan to "Plan 9" to nine lives: it's all the same.
De afstand tussen Abraham Lincoln en een Lincoln penny, tussen Penny Marshall en het Marshall Plan tussen "Plan 9" en negen levens: het ligt allemaal even ver.
EnglishWe then came to Northern Jordan, to Jerusalem, which is all about Abraham, to Bethlehem, and finally to the place where he's buried in Hebron.
Dan gingen we naar Noord-Jordanië, naar Jeruzalem, dat geheel over Abraham gaat, naar Bethlehem, en tenslotte naar de plaats waar hij begraven werd in Hebron.

Synoniemen (Engels) voor "Abraham":

Abraham
English
Abraham Lincoln