"about which" in het Nederlands

EN

"about which" - vertaling Nederlands

EN

about which

volume_up
about which
Guantánamo – about which we have just had a debate – is one of these issues.
Een van die punten is Guantanamo, waarover wij net gediscussieerd hebben.
It was not an area about which we actually had a great deal of knowledge or information.
Dit was ook geen onderwerp waarover we veel kennis of informatie hadden.
It is the only paragraph in the report about which I take a different view.
Het is het enige punt in het verslag waarover ik een andere mening heb.

Voorbeeldzinnen voor "about which" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI would like to speak about the section of the report which talks about Turkey.
Ik wil het graag hebben over het gedeelte van het verslag dat over Turkije gaat.
EnglishThis is the only aspect of the debate about the Bene? decrees which interests me.
Dit is voor mij het enige belangrijke punt in het debat over de Bene?-decreten.
EnglishI now want to talk about enlargement, which is still, perhaps, one of my concerns.
Omdat ik me nu zorgen maak over de uitbreiding, wil ik het daar nog over hebben.
EnglishThis sad murder is not something about which we should be at odds with each other.
Deze treurige moord mag geen aanleiding zijn om elkaar in de haren te vliegen.
EnglishWe must do all we can to bring about a society in which we can all live together.
Wij moeten al het mogelijke doen om een samenleving op te bouwen voor ons allemaal.
EnglishIt is fair to say that this is a subject about which we have a decade of experience.
Ik mag wel zeggen dat dit een thema is waarmee we al tien jaar ervaring hebben.
EnglishI am not very happy about the way in which the agreement with Iran came about.
Ik was niet gelukkig met de wijze waarop het akkoord met Iran tot stand is gekomen.
EnglishI wonder about the date to which the answer obtained by Mr Liese is relevant.
Ik verbaas mij over de datum in het antwoord dat de heer Liese heeft gekregen.
EnglishWe are less enthusiastic about the way in which this resolution came about.
Minder enthousiast zijn wij over de manier waarop deze resolutie tot stand kwam.
EnglishWe are talking about the brain drain, which is immoral with respect to poor countries.
Het gaat hier om braindrain, een praktijk die immoreel is tegenover arme landen.
EnglishI must say it was unfortunate that she chose my report about which to make it.
Helaas heeft ze mijn verslag gekozen om er een principekwestie van te maken.
EnglishWe are therefore delighted about the decisions which were taken last Monday in Sintra.
Wij zijn dan ook tevreden met de beslissing die maandag in Sintra werd genomen.
EnglishAnother aspect, about which I am both disappointed and pleased, is transparency.
Een ander aspect, dat mij zowel teleurstelt als verheugt, is de openheid.
EnglishWe are talking about our European heritage, which we have a duty to protect.
Het gaat hier om ons Europese erfgoed en het is onze plicht dat in stand te houden.
EnglishThis leads to the fourth point I should like to mention, which is about complaints.
Dit leidt mij tot het vierde punt dat ik hier wil noemen en dat betreft de klachten.
EnglishEveryone is concerned about the social consequences which this crisis could have.
Iedereen maakt zich zorgen over de sociale gevolgen die deze crisis zou kunnen hebben.
EnglishThey were all very honest with me about the concern which all of this has caused them.
Alle 3 waren ze zeer open tegenover mij over de zorg die dit alles hen baarde.
EnglishHow can we protect species, therefore, about which we still do not even know anything?
Hoe kunnen wij dan de soorten beschermen waarvan wij nog helemaal niets weten?
EnglishIt is a good report which is critical about the way in which the system operates.
Het is een goed rapport, dat kritisch is over de manier waarop het systeem functioneert.
EnglishPR and propaganda are about selling something for which there is no demand.
PR en propaganda zijn er voor als men iets wil verkopen waar niet om gevraagd wordt.

Vergelijkbare vertalingen voor "about which" in Nederlands

which voornaamwoord
about bijwoord