"about time" in het Nederlands

EN

"about time" - vertaling Nederlands

EN

about time

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "about time" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe measures and proposals presented should have come about a very long time ago.
De gepresenteerde maatregelen en voorstellen hadden al veel eerder moeten komen.
EnglishI went for the second time in about ten days with the High Representative.
Dit was mijn tweede bezoek met de Hoge Vertegenwoordiger in ongeveer tien dagen.
EnglishIt is about time that we in this House said that we have had enough of it all.
Het is hoog tijd dat wij in dit Parlement het voorbeeld van Namibië volgen.
EnglishLadies and gentlemen, please excuse me if I have to be very firm about speaking time.
Beste collega's, ik vraag u om begrip als ik zeer consequent omga met de spreektijd.
EnglishIt is planning to make the results of its analysis available in about a year’ s time.
We denken de resultaten van die analyse over ongeveer een jaar beschikbaar te hebben.
EnglishI think there's something deeply unhealthy about living all the time in schizophonia.
Ik denk dat er iets echt ongezonds is aan doorlopend in schizofonie leven.
EnglishAnd we haven't spent a lot of time talking about what that process is like.
En we hebben nog niet veel denktijd besteed aan hoe het proces eruit ziet.
EnglishI shared my concerns with him at that time about his freedom of speech and expression.
Ik heb hem toen gezegd dat ik mij zorgen maakte over zijn vrijheid van meningsuiting.
EnglishWe know all about the pressure of time up to the point of discharge.
Wij weten dat men tot het besluit over de kwijting onder enorme tijdsdruk stond.
EnglishWe spend a lot of time talking about agriculture and structural funds.
We besteden veel tijd aan het praten over de landbouw en de structuurfondsen.
English(Laughter) ~~~ Their history actually goes back to about the time of Christ.
Hun geschiedenis gaat ongeveer terug tot het begin van de jaartelling.
EnglishThe Commissioner spent quite a long time talking about this and I think he had every reason to.
De commissaris heeft daar veel woorden aan besteed en ik denk dat dat terecht is.
EnglishSurely it is about time the peoples of Europe took hold of their destiny?
Want is het niet hoog tijd dat de Europese volkeren hun lot eindelijk in eigen handen nemen?
EnglishIt is all supposed to be transposed into national law in about 18 months ' time.
Men gaat ervan uit dat een en ander binnen achttien maanden zal zijn omgezet in nationale wetgeving.
EnglishIt really is about time that the representatives of the Council took note of that fact!
Dat moeten de vertegenwoordigers van de Raad eindelijk eens inzien.
EnglishIn about ten years ' time, we expect this electronic scrap heap to have doubled in size.
Binnen circa tien jaar wordt een verdubbeling van de hoeveelheid elektronisch afval verwacht.
EnglishIt is therefore about time that the Commission made full use of its powers.
De Commissie dient dan ook eindelijk gebruik te maken van de bevoegdheden waarover zij beschikt.
EnglishWe are particularly concerned about working time and how it affects the transport sector.
Wat ons vooral met zorg vervult zijn de werktijden en de invloed daarvan op de vervoersector.
EnglishAnd I decided about that time, about age 10, that it would be really cool if I was a test driver.
Op mijn tiende besloot ik dat het enorm cool zou zijn als ik een testrijder zou zijn.
EnglishThis has come up over and over again and it is about time action was taken.
Deze aangelegenheid is keer op keer aan de orde geweest en het is tijd om tot actie over te gaan.

Vergelijkbare vertalingen voor "about time" in Nederlands

time zelfstandig naamwoord
about bijwoord