"about-face" in het Nederlands

EN

"about-face" - vertaling Nederlands

Voorbeeldzinnen voor "about-face" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIt's about acting in the face of overwhelm.
EnglishThere are many issues that the United States and the EU disagree about: they must face up to the fact and discuss them.
Er zijn veel zaken waarover de Verengde Staten en de Europese Unie van mening verschillen en daarover moeten wij durven praten.
EnglishI'm not sure about the face though.
EnglishSo we've talked about the static face and judging the static face, but actually, we're more comfortable with judging the moving face.
We spraken over het statische gezicht en beoordelen het statische gezicht, maar eigenlijk zijn we beter in het inschatten van het bewegende gezicht.
EnglishIt is already happening, so let us be realistic about what options face the UK and Gibraltar authorities in dealing with it.
Die zijn al in volle gang, dus we moeten wel realistisch zijn over de opties die nu nog open staan voor het Verenigd Koninkrijk en de autoriteiten van Gibraltar.
EnglishJust one eye, looking at you, and eliminating everything else about a face, but just to consider gaze in an isolated way as a kind of, as an element.
Slechts één oog, dat naar je kijkt, en de rest van het gelaat is geëlimineerd, om het staren zelf dus te reduceren tot de meest elementaire vorm.
EnglishIt's considering what it means for these artists to be both out in the world as their work travels, but in their communities as people who are seeing and thinking about the issues that face us.
Beschouwen wat het betekent voor deze kunstenaars om in de wereld te zijn, wanneer hun werk reist, maar in hun gemeenschappen, als mensen die zien en denken over de dingen waartegenover we staan.

Synoniemen (Engels) voor "about-face":

about-face

Vergelijkbare vertalingen voor "about-face" in Nederlands

face zelfstandig naamwoord
about bijwoord