EN

abortion {zelfstandig naamwoord}

volume_up
Like other women, I do not regard abortion as a normal method of contraception.
Geen enkele vrouw beschouwt abortus als een normale contraceptiemethode.
Abortion, the report states, should not be used as a contraceptive.
Volgens het verslag moet abortus niet als voorbehoedsmiddel worden gebruikt.
Mrs Sandbæk, you tell us that abortion will never be a form of contraception.
Mevrouw Sandbæk, volgens u kan abortus nooit een voorbehoedmiddel zijn.
An abortion means failure on the father ’ s part, for he has often made off in a funk.
Abortus is een mislukking voor de vader, die vaak lafhartig zijn verantwoordelijkheid ontloopt.
abortion (ook: loss, noose)
abortion (ook: failure, fiasco, washout)
abortion (ook: failure, fiasco)
abortion (ook: failure, fiasco)
abortion (ook: decay, failure, fiasco)

Voorbeeldzinnen voor "abortion" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishEverybody knows that if you want to have an abortion in Ireland, you go to London!
Iedereen weet dat als je in Ierland een abortus wilt, je dan naar Londen gaat!
EnglishThe right to life and the right to abortion cannot be put on the same footing.
Het recht op leven en het recht op abortus kun je niet op hetzelfde plan plaatsen.
EnglishMoreover, setting abortion up as a new method of contraception is out of the question.
Het is bovendien ondenkbaar om van abortus het nieuwe voorbehoedmiddel te maken.
EnglishLike other women, I do not regard abortion as a normal method of contraception.
Geen enkele vrouw beschouwt abortus als een normale contraceptiemethode.
EnglishI am thinking here, amongst other things, of issues such as the law on abortion.
Ik denk meer in het bijzonder aan de wettelijke regeling voor abortus.
EnglishIt is the women themselves who should decide whether or not to have an abortion.
Het is de vrouw zelf die moet beslissen of ze al dan niet een abortus wil laten uitvoeren.
EnglishThey actually have so-called'safe abortion ' as one of their objectives.
Ze hebben namelijk zogenaamd veilige abortus als één van hun doelstellingen.
EnglishMrs Sandbæk, you tell us that abortion will never be a form of contraception.
Mevrouw Sandbæk, volgens u kan abortus nooit een voorbehoedmiddel zijn.
EnglishResearch has shown that these are no guarantee for a low abortion rate.
Onderzoek laat zien dat deze geen garantie zijn voor een laag abortuscijfer.
EnglishProviding for reproductive health is not a euphemism for abortion services.
Reproductieve gezondheidszorg is geen eufemisme voor abortusvoorziening.
EnglishAbortion is a choice many women make for a variety of reasons - many tragic.
Abortus is een keuze die veel vrouwen om verschillende - veelal tragische - redenen maken.
EnglishIt clearly states that abortion should not be used as a birth control method.
Er wordt duidelijk gezegd dat abortus niet als geboorteregelingsmethode mag worden gebruikt.
EnglishA second point concerns the anti-abortion actions being conducted in relation to this issue.
Een tweede punt gaat over de anti-abortusacties die zich rond dit dossier afspelen.
EnglishAbortion is a crime that kills the child and destroys the mother.
Abortus is een misdaad waarbij het kind wordt gedood en de moeder kapot gemaakt.
EnglishI agree with the rapporteur when she says that abortion is not a form of contraception.
Ik ben het met de rapporteur eens dat abortus geen voorbehoedsmiddel is.
EnglishAbortion can never be the solution; we must prevent unwanted pregnancies per se.
Een abortus kan nooit de oplossing zijn, de ongewenste zwangerschap zelf moet worden verhinderd.
EnglishAbortion, the report states, should not be used as a contraceptive.
Volgens het verslag moet abortus niet als voorbehoedsmiddel worden gebruikt.
EnglishIn Italy, for example, the abortion rate fell by 40 % between 1980 and 1998.
In Italië bijvoorbeeld is het aantal abortussen van 1980 tot 1998 met 40 procent teruggelopen.
EnglishThose who advocate abortion claim that the foetus is part of a woman’ s body.
Degenen die abortus voorstaan stellen dat de foetus deel uitmaakt van het lichaam van de vrouw.
EnglishSubject: Member State's tax subsidy of abortion for other EU citizens
Betreft: Belastinggeld van een lidstaat voor abortussen bij burgers uit andere EU-landen

Synoniemen (Engels) voor "abortion":

abortion
abortive