EN

aborted {voltooid deelwoord}

volume_up
aborted (ook: torn down)

Voorbeeldzinnen voor "aborted" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishGirls get aborted before they're even born when there are scarce resources.
Meisjes worden geaborteerd voor ze geboren worden als de middelen schaars zijn.
EnglishIn this respect it is important that the use of aborted foetal tissue be excluded.
In dit verband is het van belang dat het gebruik van weefsels van geaborteerde foetussen is uitgesloten.
EnglishIn fact, there was a programme called PHILOXENIA; it was born and then died, it was aborted, or rather killed.
In werkelijkheid bestond een dergelijk programma wèl, namelijk PHILOXENIA.
EnglishIf the child is handicapped, whether mentally or physically, it can be aborted up to the ninth month.
Als het kind gehandicapt is, lichamelijk of geestelijk, dan kan het tot en met de negende maand worden geaborteerd.
EnglishMr President, you would have been better off, and the Conference of Presidents would have been better off, having this debate aborted.
Mijnheer de Voorzitter, de Conferentie van voorzitters heeft er heel slecht aan gedaan dit debat doorgang te laten vinden.
EnglishWe have seen this in the aborted Seattle Conference and we are now seeing it in the bilateral conferences with different regions or countries of the world.
Wij hebben dat op de mislukte conferentie van Seattle gezien, en we zien het op de bilaterale conferenties met verschillende landen en regio's van de wereld.