EN

abomination {zelfstandig naamwoord}

volume_up
Some people are going to see this as an abomination, as the worst thing, as just awful.
Sommige mensen zullen dit zien als een gruwel, als het ergste ooit, als gewoonweg verschrikkelijk.
(Laughter) You have given birth to an abomination.
(Gelach) Je hebt een gruwel op de wereld gezet.
I think that the ethnic cleansing and the forced exodus of the people is an abomination and a crime.
Ik beschouw de etnische zuiveringen en de gedwongen exodus van de bevolking als een gruwel en een misdaad.
There is a need for really vigorous efforts to combat this abomination, this terrible act, wherever it occurs.
Er zijn zonder meer harde maatregelen nodig om deze afschuwelijke gewoonte, deze gruwelijke handeling te kunnen bestrijden, waar ze ook wordt uitgevoerd.
abomination (ook: abhorrence, horror)
abomination (ook: abhorrence, horror)

Voorbeeldzinnen voor "abomination" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishCommissioner, we want to work together to prevent this kind of abomination.
Mijnheer de Commissaris, wij willen meewerken aan de preventie van dit soort gruwelen.
EnglishSome people are going to see this as an abomination, as the worst thing, as just awful.
Sommige mensen zullen dit zien als een gruwel, als het ergste ooit, als gewoonweg verschrikkelijk.
EnglishI think that the ethnic cleansing and the forced exodus of the people is an abomination and a crime.
Ik beschouw de etnische zuiveringen en de gedwongen exodus van de bevolking als een gruwel en een misdaad.
EnglishThis is indeed an abomination in economic and human terms, but it is also a real provocation in political terms.
In economische en humanitaire termen is het een aberratie, maar het is ook een politieke provocatie.
English(Laughter) You have given birth to an abomination.
(Gelach) Je hebt een gruwel op de wereld gezet.
EnglishI find this incomprehensible and an abomination.
EnglishAlthough of course it is a minority who are involved, there is every reason to work energetically to stop this abomination.
Ook al gaat het hier natuurlijk om een minderheid, er is alle reden om deze uitwas krachtig te bestrijden.
EnglishCorruption in itself is an abomination but organised crime always finds life easier in a corrupt society.
Corruptie is op zich een verwerpelijk iets, maar daarnaast is het zo dat een corrupte samenleving het de georganiseerde misdaad makkelijker maakt.
EnglishIf national governments attempt to pass this without consulting the people, it will be a constitutional abomination.
Als de nationale regeringen proberen deze Grondwet in te voeren zonder hun bevolking te raadplegen, zou dat een constitutionele gruwel zijn.
EnglishIt is an abomination for both Russia and Europe, and the war may have far-reaching consequences for peace in our part of the world.
De strijd is een gruwel voor Rusland maar ook voor Europa, en kan verregaande gevolgen hebben voor de vrede in ons werelddeel.
EnglishThere is a need for really vigorous efforts to combat this abomination, this terrible act, wherever it occurs.
Er zijn zonder meer harde maatregelen nodig om deze afschuwelijke gewoonte, deze gruwelijke handeling te kunnen bestrijden, waar ze ook wordt uitgevoerd.
EnglishThat is not the fault of the Commission alone, but also of the fact that quotas are an abomination and are just impossible to manage well.
Dat ligt niet alleen aan de Commissie, maar ook aan het feit dat quota ondingen zijn en nu eenmaal niet goed gemanaged kunnen worden.
EnglishDivorce is an abomination.
EnglishIn Schleswig-Holstein, the province of the Federal Republic of Germany from which I come, we have developed a veritable abomination; we even have a bicycle ombudsman.
In de deelstaat waar ik vandaan kom, Sleeswijk-Holstein, is de volstrekt ridicule functie ontwikkeld van toezichthouder voor het fietsverkeer!

Synoniemen (Engels) voor "abomination":

abomination
abominable