EN

to abolish [abolished|abolished] {werkwoord}

volume_up
It is long overdue for a so-called civilised country to abolish such a barbaric act.
Dat zogenaamd beschaafde land had die barbaarse straf al lang moeten afschaffen.
Turkey must abolish the death penalty if it is to be accepted into the European Union.
Turkije moet de doodstraf afschaffen om in de Europese Unie te worden opgenomen.
They even want to completely abolish distribution through ecopoints in the long run.
Zij willen de distributie via ecopunten op termijn zelfs helemaal afschaffen.
The objective is not to abolish the nation-state - the nation-state will retain its identity - but to water it down in such a way that it is never again able to wage war against others.
Het gaat er niet om de nationale staten te ontbinden - de nationale staten zullen hun identiteit behouden - maar deze dusdanig af te zwakken dat zij niet meer in staat zijn oorlog te voeren.

Voorbeeldzinnen voor "to abolish" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWe therefore welcome Bulgaria's recent decision to abolish capital punishment.
Wij juichen het dan ook toe dat Bulgarije onlangs de doodstraf heeft afgeschaft.
EnglishIt is long overdue for a so-called civilised country to abolish such a barbaric act.
Dat zogenaamd beschaafde land had die barbaarse straf al lang moeten afschaffen.
EnglishFirst of all, the proposal to abolish all subsidies in the EU is one-sided.
Allereerst is het verzoek tot afschaffing van alle subsidies in de EU eenzijdig.
EnglishTurkey must abolish the death penalty if it is to be accepted into the European Union.
Turkije moet de doodstraf afschaffen om in de Europese Unie te worden opgenomen.
EnglishThe EU will continue its efforts to abolish the death penalty in the region.
De EU zal zich blijven inspannen voor de afschaffing van de doodstraf in die regio.
EnglishThey even want to completely abolish distribution through ecopoints in the long run.
Zij willen de distributie via ecopunten op termijn zelfs helemaal afschaffen.
EnglishThe EU elites are trying to abolish this ultimate democratic element too.
De EU-elites proberen ook dit ultimatieve democratische element af te schaffen.
EnglishWe have a political responsibility to abolish this slavery of modern times.
We hebben de politieke verantwoordelijkheid om deze moderne slavernij af te schaffen.
EnglishI am not sure whether it is essential to abolish all the rules concerning age limits.
Ik ben er niet zeker van of leeftijdsgrenzen als regel verboden zouden moeten worden.
EnglishMore specifically, I would ask our American friends to abolish it once and for all.
Meer speciaal zou ik onze Amerikaanse vrienden willen vragen om dat nu eindelijk te doen.
EnglishWhen they meet in Nice, they could abolish the right of veto in European justice policy.
Zij kunnen in Nice het vetorecht bij het Europees justitiebeleid beëindigen.
EnglishWe must, therefore, oppose any attempt to abolish the Cohesion Fund.
We moeten ons dus verzetten tegen alle pogingen het Cohesiefonds af te schaffen.
EnglishTurkey must abolish the death penalty before it can be accepted in the European Union.
Turkije moet de doodstraf afschaffen om opgenomen te kunnen worden in de Europese Unie.
EnglishWe want to abolish the discriminatory, outdated age limit of 35 years old.
Wij willen de discriminerende en ouderwetse leeftijdsgrens van 35 jaar laten verdwijnen.
EnglishSo there is still no commitment to abolish the cruel, leg-hold traps.
Dus is er nog steeds geen verbintenis om de wrede wildklemmen af te schaffen.
EnglishBasically, if they could abolish the European Parliament they would be more than happy.
Zij zouden eigenlijk heel tevreden zijn als ze het Europees Parlement konden afschaffen.
EnglishI have no time for these dramatic proposals to abolish everything in one year.
Ik verwacht helemaal niets van die radicale methoden om alles binnen een jaar af te schaffen.
EnglishTurkey must at last abolish the death penalty, the only country in Europe yet to do so.
Turkije moet eindelijk de doodstraf afschaffen, die het als enig land in Europa nog kent.
EnglishThis is a direct consequence of the decision to abolish duty-free.
Dat is een rechtstreeks gevolg van het besluit tot afschaffing van de taxfree.
EnglishIn fact we saw fit to abolish this regulation at the beginning of the year.
Welnu, wij hebben het begin dit jaar een goed idee gevonden om deze regeling af te schaffen.

Synoniemen (Engels) voor "abolishment":

abolishment
English