EN

abnormally {bijwoord}

volume_up
abnormally (ook: unseasonably)
Why impose abnormally short deadlines for the application of all these new obligations?
Waarom legt men voor de naleving van al die nieuwe verplichtingen abnormaal korte termijnen op?
All we know is that the incidence of leukaemia among our soldiers is abnormally high.
Wij weten ook dat het percentage van onze soldaten dat aan leukemie lijdt, abnormaal hoog is.
The neighbouring countries of Malawi, Zambia and Zimbabwe are also affected by the abnormally heavy rainfall.
De buurlanden van Mozambique, te weten Malawi, Zambia en Zimbabwe hebben ook last van de abnormaal zware regenval.

Voorbeeldzinnen voor "abnormally" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAll we know is that the incidence of leukaemia among our soldiers is abnormally high.
Wij weten ook dat het percentage van onze soldaten dat aan leukemie lijdt, abnormaal hoog is.
EnglishWhy impose abnormally short deadlines for the application of all these new obligations?
Waarom legt men voor de naleving van al die nieuwe verplichtingen abnormaal korte termijnen op?
EnglishI am not abnormally attached to this figure but, nonetheless, I am going to make two or three remarks.
Dit percentage is niet heilig voor mij, maar ik wil wel twee of drie dingen opmerken.
EnglishThe authoritarian regime in Syria runs an enormous number of abnormally cruel political prisons.
Het autoritaire regime in Syrië heeft een zeer groot aantal uitzonderlijk wrede politieke gevangenissen.
EnglishThe neighbouring countries of Malawi, Zambia and Zimbabwe are also affected by the abnormally heavy rainfall.
De buurlanden van Mozambique, te weten Malawi, Zambia en Zimbabwe hebben ook last van de abnormaal zware regenval.
EnglishAt the same time, they cause other tissues in the human body, including those in the brain, to develop abnormally.
Tegelijkertijd zorgen ze ervoor dat andere weefsels in het menselijk lichaam, waaronder hersenweefsel, zich abnormaal ontwikkelen.
EnglishThe abnormally high percentages of birth defects in some industrial regions of the European Union are of particular concern.
Met name de extreem hoge percentages van aangeboren afwijkingen in enkele industriegebieden binnen de Europese Unie baren grote zorgen.
EnglishAmendment No 70, depending on language versions as changes are not required for certain of them, concerning abnormally low tenders.
amendement 70 over abnormaal lage offertes, afhankelijk van de taalversies, aangezien voor enkele daarvan geen wijzigingen zijn vereist;
EnglishWe cannot ignore the fact that some countries process an abnormally high volume of mail for cross-border destinations, compared to their domestic mail.
Wij kunnen het feit dat sommige landen in verhouding tot hun binnenlandse post een abnormaal hoog aandeel internationale post verwerken niet negeren.
EnglishLet me say about Texaco that the Centre for Economic and Social Rights says that in Ecuador they are responsible for a high occurrence of abortion and abnormally high cancer rates.
Over Texaco zegt het centrum voor economische en sociale rechten dat het verantwoordelijk is voor het grote aantal misgeboorten en het abnormaal hoge kankercijfer in Ecuador.
EnglishThere were already serious malfunctions in the Community market last year because of imports of Norwegian salmon at abnormally low prices, which resulted in heavy losses for our producers.
Verleden jaar al raakte de communautaire markt uit balans door de invoer van Noorse zalm tegen abnormaal lage prijzen, waarbij onze producenten ernstige verliezen hebben geleden.
EnglishThe Commission has examined with due attention the issue of the application in Greece of a mathematical formula to be detect abnormally low offers in the context of public tenders.
De Commissie heeft de kwestie rond de toepassing van een wiskundige formule om buitensporig lage offertes in reactie op openbare aanbestedingen aan het licht te brengen, aandachtig bestudeerd.

Synoniemen (Engels) voor "abnormal":

abnormal
English
abnormality