EN

ablaze {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
2. figuurlijk
ablaze

Voorbeeldzinnen voor "ablaze" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishSooner or later, a stray spark will set the pile ablaze like a bonfire.
Die kan vroeg of laat plotseling door een of andere vonk in de brand vliegen.
EnglishNo, you need to set people's souls ablaze with visions of exploring distant shores."
Nee, je moet de ziel van mensen verbazen met visioenen van het verkennen van verre kusten."
EnglishBecause when an elder dies a library is burned, and throughout the world, libraries are ablaze.
Dat is een schat aan briljante, schitterende technologie, wetenschap en wijsheid die snel aan het verdwijnen is.
EnglishAlbania is ablaze and Kosovo is in turmoil.
Albanië staat in brand, in Kosovo smeult het vuur.
EnglishYou can see Europe is ablaze with updates.
EnglishThis is why, today, if we wish to ensure that the UN resolutions are respected, we need to do all in our power to avoid a military adventure which would set the region ablaze.
Daarom moeten wij nu de VN-resoluties doen naleven en tot elke prijs een militair avontuur vermijden dat de regio te vuur en te zwaard zou zetten.
EnglishMr President, I should like first of all to express my support for the victims of the forest fires, which, this summer, set ablaze certain regions in Southern Europe.
-- Mijnheer de Voorzitter, ik wil in de eerste plaats mijn steun betuigen aan de slachtoffers van de bosbranden die een aantal regio's in Zuid-Europa deze zomer hebben geteisterd.
EnglishThe same is true of the young thugs who set the areas in which they live ablaze when the police commit the impropriety of entering them to ensure that decent people can live in safety.
Het gaat al net zo met de onverlaten die hun wijk in brand zetten als de politie de onbeschaamdheid heeft zich daar te vertonen om te waken over de veiligheid van de fatsoenlijke mensen.

Synoniemen (Engels) voor "ablaze":

ablaze