"Abkhazia" in het Nederlands

EN

"Abkhazia" - vertaling Nederlands

EN

Abkhazia {eigennaam}

volume_up
1. geografie
Abkhazia
Just think of the explosive centres of crisis formed by Abkhazia and Nagorny-Karabakh.
Denk bijvoorbeeld aan de explosieve crisishaarden Abchazië en Nagorny-Karabach.
Madam President, the conflict in Abkhazia in the Caucasus has again flared up.
Mevrouw de Voorzitter, het conflict in Abchazië, Kaukasus, is weer opgelaaid.
Situatie in Georgië en Abchazië

Voorbeeldzinnen voor "Abkhazia" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishMadam President, the conflict in Abkhazia in the Caucasus has again flared up.
Mevrouw de Voorzitter, het conflict in Abchazië, Kaukasus, is weer opgelaaid.
EnglishJust think of the explosive centres of crisis formed by Abkhazia and Nagorny-Karabakh.
Denk bijvoorbeeld aan de explosieve crisishaarden Abchazië en Nagorny-Karabach.
EnglishChechnya, Karabakh, Abkhazia, South Ossetia and Georgia as a whole are very frequently experiencing tragic situations.
In Tsjetsjenië, Nagorno-Karabach, Abchazië, Zuid-Ossetië en geheel Georgië is de toestand nu al vaak dramatisch.
EnglishOur rehabilitation programmes in South Ossetia and Abkhazia can help to build confidence between the communities.
Onze wederopbouwprogramma's in Zuid-Ossetië en Abchazië kunnen helpen het vertrouwen tussen de gemeenschappen te laten groeien.
EnglishThese days, the refugees from Abkhazia are putting the thumbscrews on Georgian authorities to secure their return home.
De vluchtelingen uit Abchazië oefenen dezer dagen zware druk uit op de Georgische autoriteiten om hun terugkeer te bewerkstelligen.
EnglishSituation in Georgia and Abkhazia
EnglishA situation which Russia is apparently keen to maintain by not forcing Abkhazia to accept a solution for these refugees.
Een toestand die Rusland blijkbaar graag in stand houdt door Abchazië niet te dwingen een oplossing voor deze vluchtelingen te accepteren.
EnglishUnfortunately, there are no clear signs of solutions to the conflicts concerning, for example, Nagorno-Karabakh, South Ossetia or Abkhazia.
Helaas zijn er geen oplossingen in zicht voor de conflicten rond bijvoorbeeld Nagorno-Karabach, Zuid-Ossetië of Abchazië.
EnglishThe conflict between Armenia and Azerbaijan over Nagorny Karabakh and the fighting over Abkhazia in Georgia make this a volatile region.
Het conflict tussen Armenië en Azerbaidzjan over Nagorny Karabach en de crises in Abchazië maken dit tot een onstabiel gebied.
EnglishThose justifying such a move have made it quite clear which regions are involved, and these include Abkhazia, South Ossetia and Transdnistria.
In de toelichting wordt duidelijk aangegeven om welke gebieden het gaat, te weten Abchazië, Zuid-Ossetië en Transnistrië.
EnglishHowever it is also a fact that the constitutional process has disregarded the problem of the status of South Ossetia and Abkhazia.
Het is echter ook zo dat bij het bouwproces nu juist de problematiek van de status voor Zuid-Ossetië en Abchazië buiten beschouwing is gebleven.
EnglishToday in the South Caucasus there are the unresolved questions of Abkhazia, Nagorno-Karabakh, South Ossetia, Adzharia and so on.
In de Zuid-Kaukasus zijn er nog heel wat kwesties die moeten worden opgelost, of het nu gaat om Abchazië, Nagorno-Karabach, Zuid-Ossetië of Adjarië.
EnglishIn order to continue the policy of reform in Georgia, further peaceful, political solutions to the conflict in Abkhazia must be found.
Om het hervormingsbeleid in Georgië voort te kunnen zetten, moeten er nieuwe politieke en vreedzame oplossingen voor het conflict in Abchazië worden gevonden.
EnglishIt has to contend with a bitter civil war in Abkhazia, brought about largely by forces and interests outside its control.
Het wordt momenteel geconfronteerd met een ernstig intern conflict in Abchazië, dat grotendeels veroorzaakt wordt door krachten en belangen waarover het geen controle heeft.
EnglishThe country's second government is taking care not to reignite the conflicts in South Ossetia and Abkhazia, although there is still no institutional solution.
De tweede regering probeert de conflicten van Zuid-Ossetië en Abchazië niet opnieuw aan te wakkeren, hoewel er nog altijd geen institutionele oplossing is.
EnglishHowever, what is missing in recital D, is a reference to the large group of Georgian refugees from Abkhazia who have been on Georgian territory until now.
Wat wij in overweging D evenwel missen, is een verwijzing naar de grote groep Georgische vluchtelingen uit Abchazië die tot op heden op Georgisch grondgebied verblijft.
EnglishIn Georgia, the separatist intentions of Abkhazia, supported and manipulated by the Russians, have jeopardized the territorial integrity of the Republic.
In Georgië werd de territoriale integriteit van de republiek op het spel gezet door het - door Rusland gesteunde en georkestreerde - separatistische streven van Abchazië.
EnglishIts attempts are being hindered by the problem of the breakaway of South Ossetia and Abkhazia and the wave of refugees mainly taken in by Abkhazia.
Dit proces wordt bovendien bemoeilijkt door de afscheuring van Zuid-Ossetië en Abchazië en door de golf van vluchtelingen die vooral uit het laatst genoemde gebied afkomstig zijn.
EnglishThe conflicts in Nagorno Karabakh, Abkhazia and South Ossetia still represent the greatest threat to the stability and development of the region and of its neighbours.
De conflicten in Nagorno-Karabach, Abchazië en Zuid-Ossetië vormen de belangrijkste bedreiging van de stabiliteit en de ontwikkeling van deze regio en de omringende gebieden.
EnglishSimmering tensions came to the surface and the problems in Nagorno-Karabakh, Abkhazia, Ossetia, the blockade of Armenia by its neighbours are illustrations of this.
Onderhuidse spanningen kwamen aan de oppervlakte en de problemen rond Nagorno-Karabach, Abchazië, Ossetië, de blokkade van Armenië door zijn buurlanden zijn daarvoor illustratief.

Synoniemen (Engels) voor "Abkhazia":

Abkhazia
English