"ability to deliver" in het Nederlands

EN

"ability to deliver" - vertaling Nederlands

EN

ability to deliver {zelfstandig naamwoord}

volume_up
ability to deliver

Voorbeeldzinnen voor "ability to deliver" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWe have managed to increase our ability to deliver humanitarian assistance.
Wij zijn steeds beter in staat om humanitaire hulp te bieden.
EnglishThe ability to deliver terrorist assaults on free societies is much easier in open societies.
In een open maatschappij is het veel eenvoudiger om terroristische aanslagen op de vrije samenleving te plegen.
EnglishI said during the first reading that the integrity of the Council rested on its ability to deliver the employment chapter.
Tijdens de eerste lezing heb ik gezegd dat het werkgelegenheidshoofdstuk een toetssteen zou zijn voor de eerlijkheid van de Raad.
EnglishThe question remains to be answered: will we be allowed to do it legally and will this fund actually mean improved ability to deliver on the ground?
Het blijft echter de vraag of we dit op een legale manier kunnen doen en of het fonds daadwerkelijk zal zorgen voor een betere leveringscapaciteit ter plekke.
EnglishSecondly, our ability to deliver jobs for our citizens and economic security for their families is central to our continuing success.
Ten tweede is het voor het voortduren van ons succes van centraal belang dat we in staat zijn werkgelegenheid te creëren voor onze burgers -- en hun gezinnen economische zekerheid te bieden.
EnglishThere is a very real link between the reform process in the Commission as such, and our ability to deliver on the ground which is the basis of the deal with the ACP countries.
Er is een duidelijk verband tussen het interne hervormingsproces van de Commissie en onze mogelijkheden om steun te verlenen op grond van het akkoord met de ACS-landen.
EnglishLittle wonder that in their day-to-day lives so many citizens are questioning Europe's ability to deliver the goods, because they know that action speaks louder than words.
Het is geen wonder dat zoveel burgers in het dagelijkse leven vraagtekens zetten bij het vermogen van Europa om er iets van terecht te brengen, omdat zij weten dat actie meer betekent dan woorden.
EnglishBut the bigger issue is that global gridlock is going to stifle economic growth and our ability to deliver food and health care, particularly to people that live in city centers.
Het grotere probleem is dat een wereldwijde verkeersopstopping de economische groei belemmert en daarmee ook het vermogen om voedsel en gezondheidszorg te leveren, in het bijzonder in de stadskernen.

Vergelijkbare vertalingen voor "ability to deliver" in Nederlands

ability zelfstandig naamwoord
to voorzetsel