EN

abeyance {zelfstandig naamwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "abeyance" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe Commission itself would leave this matter somewhat in abeyance.
De Commissie zelf houdt zich enigszins afzijdig van deze kwestie.
EnglishThe question of policing our external borders has been left in abeyance for years.
De buitengrensbewaking, die ligt al jaren op de plank.
EnglishUntil this legal dispute is satisfactorily settled it is my belief that the report should be held in abeyance.
Naar mijn mening moet het verslag worden aangehouden totdat dit juridische geschil is beslecht.
EnglishThe European Union cannot allow itself to fall behind its international partners and hold a number of areas for research in abeyance.
De Europese Unie kan het zich niet veroorloven een achterstand op te lopen op haar internationale partners en tal van vragen open te laten.
EnglishI am pleased to say that Austria has indicated that she intends to develop the issue of energy taxation, which has remained in abeyance for so long.
Oostenrijk heeft tot onze vreugde laten weten dat het van plan is de lange tijd open kwestie van de energiebelasting aan te pakken.
EnglishIn short, the question of the future budgetary rights of this Parliament still remains in abeyance although the culture has certainly changed.
Kortom de kwestie van de toekomstige rechten van het Parlement inzake begroting blijft nog steeds hangende, hoewel de cultuur zeker veranderd is.
EnglishThat was the objective of the report of the Committee on Constitutional Affairs which we held in abeyance pending the judgment of the Court.
Dat was het doel van het verslag van de Commissie constitutionele zaken dat wij in afwachting van het arrest van het Gerecht zolang terzijde hebben geschoven.
EnglishThe second option would be to hold the Commission proposal in abeyance until the end of the negotiations on an international agreement to replace the present recommendation.
Ten tweede zou het voorstel van de Commissie kunnen worden uitgesteld tot na de onderhandelingen over de omzetting van de internationale aanbeveling in een formele overeenkomst.
EnglishI thought it was not good to leave things in abeyance and that it would be better to have this consultation about general patent policy, and that is what these consultations are about.
Het was volgens mij niet goed om zaken in het ongewisse te laten, en beter om deze raadpleging over het algemene octrooibeleid te houden, waar deze raadplegingen ook over gaan.

Synoniemen (Engels) voor "abeyance":

abeyance
English