"aberration" in het Nederlands

EN

"aberration" - vertaling Nederlands

EN aberration
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

And what's interesting about this experiment is that it's not an aberration.
Interessant aan dit experiment is dat het geen afwijking is.
Elevating it to the status of a dogma is a social and human aberration.
Maar er een dogma van maken, dat is een sociale en menselijke afwijking.
The argument used by the Namibian President that homosexuality is a Western phenomenon, an aberration of the West, is a nonsense argument.
Het argument van de Namibische president dat homoseksualiteit iets is van het Westen, een afwijking van het Westen, is een onzinargument.
aberration (ook: aberrancy, error, mistake)
The last 50 years of division in Europe have been an aberration in our history.
De laatste vijftig jaar van verdeeldheid in Europa zijn een grote dwaling geweest in onze geschiedenis.
In our countries, too much'state ' is an aberration.
In onze landen leidt te veel staatsinvloed tot dwalingen.
Besides, how can the aberrations in the Commission report be ignored?
Hoe kunnen we overigens de dwalingen in het verslag van de Commissie over het hoofd zien?
aberration (ook: defect, error, failure, fault)
The natural leader of East Timor, Xanana Gusmão, has not hesitated to denounce as a historical aberration the suggestion that the Indonesian armed forces can be considered an impartial force.
De natuurlijke leider van Oost-Timor, Xanana Gusmão, heeft ons ervoor gewaarschuwd dat wij een enorme historische fout begaan door de Indonesische strijdkrachten als een neutrale macht te beschouwen.
aberration (ook: blunder, error, mistake, oversight)
aberration
aberration (ook: false step)

Synoniemen (Engels) voor "aberration":

aberration

Voorbeeldzinnen voor "aberration" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThe CAP is today a political aberration which needs to be radically changed.
Het GLB is vandaag de dag een politiek gedrocht dat radicaal moet worden veranderd.
EnglishIn our countries, too much'state ' is an aberration.
In onze landen leidt te veel staatsinvloed tot dwalingen.
EnglishAcross-the-board cuts are an aberration!
Lineaire besnoeiingen zijn volledig uit den boze!
EnglishIn my view, this is an aberration.
Dat zou mijns inziens een verkeerde stellingname zijn.
EnglishI believe this to be an aberration.
EnglishThis judgement is an aberration.
EnglishAs we have all said, we must be clear that nine years has to be seen as an absolute limit, that anything more is an aberration.
Zoals door iedereen is opgemerkt, mag er geen twijfel over bestaan dat 9 jaar de absolute grens is en dat elke verlenging waanzin zou zijn.
EnglishAn aberration?
EnglishSeparating the transport network from electrical energy production units is an economic, ecological and industrial aberration.
De opsplitsing van de elektriciteitsmarkt in een netwerkdeel voor distributie en een productiedeel is een absurd idee, in economisch opzicht, in ecologisch opzicht en in industrieel opzicht.
EnglishThis is clearly an aberration, where you are becoming involved in a way of thinking which credits competition with regulatory virtues that it does not in fact have.
Hier wijkt u dus duidelijk van uw lijn af en komt u terecht in een denksysteem waar aan de mededinging regelende kwaliteiten worden toegeschreven die zij in wezen niet heeft.
EnglishBut this is not just a masterpiece of hypocrisy, it is also an aberration, because, if negotiations begin tomorrow, this agreement will be signed in a year and will come into force in three years.
Ik durf te wedden dat u ervan uitgaat dat Kroatië, Macedonië en Bosnië niet binnen drie jaar een keurig opgesteld verzoek tot toetreding zullen indienen.
EnglishThe aberration imposed by the Treaty of Amsterdam, which brings the laws and internal affairs of Member States within the scope of the Community, is once again apparent here, in all its splendour.
De aberratie die het Verdrag van Amsterdam oplegt, met de communautarisering van justitie en binnenlandse zaken, blijkt hier nogmaals klaar en duidelijk.
English2) The creation of human embryos by means of nuclear transfer would facilitate cloning for reproductive purposes, which is generally considered to be an aberration.
2) Als je via celkerntransfers embryo's creëert maak je zo ook het klonen voor reproductieve doeleinden veel gemakkelijker, en dat wordt door vrijwel iedereen moreel onaanvaardbaar geacht.
EnglishAfter a long period of drought in Chile - a country which one of its writers described as a geographical aberration - there has been terrible flooding, high winds and snowfalls.
Na een lange periode van droogte heeft Chili - een land dat één van zijn schrijvers ooit als een " gekke geografie " omschreef - te kampen gehad met enorme overstromingen, stormwinden en sneeuw.