"Aberdeen" in het Nederlands

EN

"Aberdeen" - vertaling Nederlands

NL

"Aberdeen" - vertaling Engels

EN

Aberdeen {eigennaam}

volume_up
1. "city in Scotland"
Aberdeen
volume_up
Aberdeen {eigenn.} (stad in Schotland)
So Les Noble in Aberdeen kind of found this a bit unbelievable really.
Les Noble in Aberdeen vond dit niet geloofwaardig.
So I scraped the slime off and I sent it off to Aberdeen.
Ik schraapte het slijm eraf en en zond het naar Aberdeen.
Mr President, I thank you for calling the Member who represents both Aberdeen and Angus!
Mijnheer de Voorzitter, ik dank U dat U mij als afgevaardigde van zowel Aberdeen als Angus het woord geeft!
NL

Aberdeen {eigennaam}

volume_up
1. "stad in Schotland"
Aberdeen
volume_up
Aberdeen {eigenn.} (city in Scotland)
Les Noble in Aberdeen vond dit niet geloofwaardig.
So Les Noble in Aberdeen kind of found this a bit unbelievable really.
Ik schraapte het slijm eraf en en zond het naar Aberdeen.
So I scraped the slime off and I sent it off to Aberdeen.
Mijnheer de Voorzitter, ik dank U dat U mij als afgevaardigde van zowel Aberdeen als Angus het woord geeft!
Mr President, I thank you for calling the Member who represents both Aberdeen and Angus!

Voorbeeldzinnen voor "Aberdeen" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishTowns from Aberdeen to Athens will be cleaner and healthier places to live.
Van Aderden tot Athene zullen de steden schoner en gezonder worden.
EnglishMr President, I thank you for calling the Member who represents both Aberdeen and Angus!
Mijnheer de Voorzitter, ik dank U dat U mij als afgevaardigde van zowel Aberdeen als Angus het woord geeft!
EnglishSo Les Noble in Aberdeen kind of found this a bit unbelievable really.
Les Noble in Aberdeen vond dit niet geloofwaardig.
EnglishSo I scraped the slime off and I sent it off to Aberdeen.
Ik schraapte het slijm eraf en en zond het naar Aberdeen.
EnglishI would like to pay tribute to Dr Allan Macartney who died suddenly at his home in Aberdeen on 25 August.
Wij gedenken nu doctor Allan Macartney die op 25 augustus onverwacht is overleden in zijn huis in Aberdeen.
EnglishThe last time I attempted to get back to Aberdeen because I could not get to Inverness, it was also overbooked.
De vorige keer dat ik naar Aberdeen probeerde te komen omdat ik niet naar Inverness kon, was deze vlucht ook overboekt.
EnglishSo let me share with you a heartfelt letter which I received from a football fan from Aberdeen, in my constituency.
Mag ik u dan deelgenoot maken van een welgemeende brief die ik ontving van een voetbalsupporter uit Aberdeen, in mijn kiesdistrict.
EnglishInverness apparently charges the same as Aberdeen but Inverness in no way offers the many facilities to users that Aberdeen does.
Inverness berekent blijkbaar hetzelfde als Aberdeen, maar Inverness biedt luchthavengebruikers lang niet zoveel faciliteiten als Aberdeen.
EnglishFrom a marketing and promotional point of view smaller areas and localities could be used, as well as regional breeds such as Aberdeen Angus.
Voor marketing- en reclamedoeleinden kunnen kleinere gebieden en plaatsen worden gebruikt, net als regionale rassen zoals de Aberdeen Angus.
EnglishIndeed tomorrow I am going to Aberdeen to address council leaders on the financial perspective, and that is European communication in action.
Morgen ga ik naar Aberdeen om de gemeenteraadsleden toe te spreken over de financiële vooruitzichten -- dát is Europese communicatie in de praktijk.
EnglishMadam President, I would like to pay tribute to the work which was done by a very fine reference laboratory in Torry in Aberdeen in Scotland.
Mevrouw de Voorzitter, ik zou graag hulde brengen aan het werk dat verricht werd door een voortreffelijk referentielaboratorium in Torry in Aberdeen te Schotland.
EnglishHe said the crisis was supposed to be about helping the beef farmers - the Aberdeen Angus area which I represent - and they were getting absolutely nothing.
Hij zei dat verondersteld werd dat de crisis de rundvleesproducenten - het gebied van de Aberdeen Angus dat ik vertegenwoordig - moest helpen, maar dat zij helemaal niets kregen.