"abed" in het Nederlands

EN

"abed" - vertaling Nederlands

EN

abed {voorzetsel}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "abed" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishToday, we have had Naomi Kazan and Jamal Zakut here; we are going to have Yossi Beilin and Yasser Abed Rabbo here.
We hebben Naom Kazan en Jamal Zakut in ons midden gehad, en Yossi Beilin en Yasser Abed Rabbo zullen volgen.
EnglishWe must of course give our support to the Beilin-Abed-Rabbo initiative and use the resources at our disposal.
Het spreekt voor zich dat wij het initiatief van Beilin en Abed Rabbo moeten steunen en dat wij de middelen moeten gebruiken waarover wij beschikken.
EnglishStill abed at this hour?
EnglishIn the Committee on Foreign Affairs, Human Rights, Common Security and Defence Policy, we actually heard Messrs Burg and Abed-Rabbo yesterday.
Wij hebben namelijk gisteren, in de Commissie buitenlandse zaken, mensenrechten, gemeenschappelijke veiligheid en defensiebeleid geluisterd naar de heren Burg en Abed Rabbo.
EnglishTogether with Mr Hanan Ashrawi, Mr Yaser Abed Rabbo, Mr Yossi Beilin and Mrs Galia Golan, I signed the document presented at Ramallah: they demand peace, a fair peace.
Ik heb met Hanan Ashrawi, Yasser Abed Rabbo, Yossi Beilin en Galia Golan gewerkt aan het document dat in Ramalah is aangeboden: ze vragen vrede, een rechtvaardige vrede.
EnglishA glimmer of hope has been offered by the so-called Geneva accords, negotiated over more than two years by the delegations led by Yossi Beilin and Yasser Abed Rabbo.
Een sprankje hoop gloort dankzij wat men inmiddels de Genève-akkoorden noemt, waarover meer dan twee jaar door delegaties onder leiding van Yossi Beilin en Yasser Abed Rabbo is onderhandeld.
EnglishThe Geneva Initiative promoted by Yossi Beilin and Yasser Abed Rabo is a welcome indication that rational discussion between senior people on both sides is possible.
Het initiatief van Genève dat in gang is gezet door Yossi Beilin en Yasser Abed Rabo is een welkome aanwijzing dat een redelijk gesprek tussen belangrijke personen van beide partijen mogelijk is.