"Abdullah" in het Nederlands

EN

"Abdullah" - vertaling Nederlands

EN

Abdullah {eigennaam}

volume_up
1. religie
Abdullah (ook: Abdul)
Abdullah (ook: Abdul)
Abdullah

Voorbeeldzinnen voor "Abdullah" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThese attempts were strongly condemned by Prime Minister Erdogan and Deputy Prime Minister Abdullah Gül.
Premier Erdogan en vice-premier Abdullah Gül hebben deze pogingen met klem veroordeeld.
EnglishMr President, the Abdullah Öcalan affair started badly last November and it has continued badly.
Voorzitter, de zaak van Abdullah Öcalan is in november jongstleden slecht gestart en nu slecht afgelopen.
EnglishKing Abdullah II of Jordan had to change his government.
Koning Abdullah II van Jordanië moest zijn regering wijzigen.
EnglishIn addition, it has expressed its support for the recent initiative by Crown Prince Abdullah of Saudi Arabia.
De Raad heeft zijn steun betuigd voor het recente initiatief van de kroonprins van Saoedi-Arabië, prins Abdullah.
EnglishWe will once again be voting tomorrow to denounce the grave threat to the life of Abdullah Öcalan.
Morgen zullen we nogmaals onze stem uitbrengen om het gevaar waaraan het leven van Öcalan bloot staat, aan de kaak te stellen.
EnglishKing Abdullah assured him of this.
Koning Abdullah verzekerde hem dat hij dat zou doen.
EnglishThe Council does not have access to any clear and definite information concerning the way in which Abdullah Öcalan was brought to Turkey.
De Raad beschikt niet over eenduidige gegevens over de manier waarop Öcalan naar Turkije werd gebracht.
EnglishI should also like to welcome Her Majesty Queen Rania Al-Abdullah, who joins us in the official gallery.
Tevens wil ik een woord van welkom richten aan Hare Majesteit koningin Rania Al-Abdullah, die heeft plaatsgenomen op de officiële tribune.
EnglishThe most prominent example of this is Abdullah Öcalan, who has for months had virtually no contact with the outside world.
Het bekendste voorbeeld in dit verband is Abdullah Öcalan, die al sinds maanden bijna geen contact meer heeft met de buitenwereld.
EnglishIts leader, Abdullah Ocalan, is appealing to the European Court of Human Rights against the unfairness of his trial.
Haar voorman, Abdullah Öcalan, heeft bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens een klacht ingediend wegens de oneerlijkheid van zijn proces.
EnglishThere are five people from the UK whose names we know: Bisher al-Rawi, Jamil al-Banna, Jamal Abdullah, Shaker Aamer and Omar Deghayes.
Het gaat om vijf mensen uit het Verenigd Koninkrijk waarvan we de namen weten: Bisher al-Rawi, Jamil al-Banna, Jamal Abdullah, Shaker Aamer en Omar Deghayes.
EnglishWe hope that Turkey will refrain from implementing the death sentence in cases where such a sentence has been passed - including the PKK leader, Abdullah Öçalan.
Wij hopen dat Turkije afziet van de uitvoering van reeds opgelegde doodsvonnissen, ook van het doodsvonnis tegen PKK-leider Öcalan.
EnglishI will be pointing this out to the Turkish foreign minister, Abdullah Gül, when I have talks with him on Thursday in Brussels.
Ik zal dit punt bespreken tijdens mijn gesprekken die op donderdag aanstaande in Brussel plaatsvinden met de Turkse minister van Buitenlandse zaken, de heer Abdullah Gul.
EnglishThe Turkish Court of Appeal's decision to uphold the death sentence pronounced on the Kurdish leader, Abdullah Öçalan, was worrying, although expected.
Het besluit van het Turkse hof van beroep om het doodvonnis van Koerdenleider Abdullah Öcalan te handhaven was zorgwekkend, maar ook te verwachten.
EnglishPermit me, therefore, to restrict my comments in the main to two issues, namely reconstruction in Kosovo and the sentence passed on Abdullah Öçalan.
Daarom zal ik mij, als u het goed vindt, in mijn uiteenzetting beperken tot twee punten: de wederopbouw van Kosovo en het vonnis tegen Abdullah Öcalan.
EnglishAccording to the representatives of human rights organisations, the situation of the Kurds has deteriorated considerably since the capture of Abdullah Öcalan.
Volgens vertegenwoordigers van de mensenrechtenorganisaties is de situatie van de Koerden sinds de arrestatie van Abdullah Öcalan verslechterd.
EnglishThe international community currently suspects Turkey of having prepared a political trial for Mr Abdullah Öcalan where the sentence has already been determined.
Turkije wordt er op dit moment door de internationale gemeenschap van verdacht een politiek proces voor Abdullah Öcalan op stapel te zetten.
EnglishLastly, I should like to highlight the case of the Kurdish leader, Abdullah Ocalan, and call on the Council to make a determined effort to intervene in this situation.
Tot slot zou ik wat het geval van de Koerdische leider Abdullah Öcalan betreft, de Raad willen vragen doortastend te zijn op dit gebied.
EnglishTurkey refuses to guarantee Abdullah Öcalan a fair trial with legal representation throughout, under the supervision of international observers.
Turkije weigert hem een rechtvaardige behandeling te geven in een vrij proces met juridische bijstand gedurende heel het proces en onder internationaal toezicht.
EnglishThe public prosecutor has requested its ban on the grounds of its suspected links with the terrorist and leader of the Kurdistan Workers Party, Abdullah Ocalan.
De openbaar aanklager heeft om opheffing van deze partij verzocht op grond van haar vermeende banden met de terrorist en PKK-leider Abdullah Öcalan.