"abduction" in het Nederlands

EN

"abduction" - vertaling Nederlands

EN

abduction {zelfstandig naamwoord}

volume_up
Subject: Abduction of Mr Ali Khanbiev, a doctor, in Chechnya
Betreft: Ontvoering van de geneesheer Ali Khanbiëv in Tsjetsjenië
What information does the Council have concerning Mr Khanbiev's abduction?
Welke gegevens over de ontvoering van Ali Khanbiëv bezit de Raad?
One might as well try to make murder, plunder or abduction more ethical.
Dat komt neer op het goedpraten van moord, plundering en ontvoering.

Voorbeeldzinnen voor "abduction" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishVery often this fear of the loss of a child results in an abduction.
Vaak ontvoeren ouders hun kind omdat ze vrezen dat zij het zullen verliezen.
EnglishOne might as well try to make murder, plunder or abduction more ethical.
Dat komt neer op het goedpraten van moord, plundering en ontvoering.
EnglishWhat information does the Council have concerning Mr Khanbiev's abduction?
Welke gegevens over de ontvoering van Ali Khanbiëv bezit de Raad?
EnglishYou say that the Council has not received any information on the abduction of Mr Khanbiev.
U zegt: ' De Raad heeft geen informatie ontvangen over de ontvoering van de heer Ali Khanbiëv?.
EnglishThe next item is the continuation of the debate on the oral questions on child abduction in the Member States.
Aan de orde is de voortzetting van het debat over het kidnappen van kinderen.
EnglishSubject: Abduction of Mr Ali Khanbiev, a doctor, in Chechnya
Betreft: Ontvoering van de geneesheer Ali Khanbiëv in Tsjetsjenië
EnglishIssuing an insurance policy against abduction by aliens seems a pretty safe bet.
Een verzekeringspolis uitbrengen om te beschermen tegen ontvoeringen door buitenaardsen, lijkt een behoorlijk veilige gok.
EnglishThe Council also issued a statement on the abduction of Mr Erkel on 31 January of this year.
De Raad heeft eveneens op 31 januari van dit jaar een verklaring afgelegd over de ontvoering van de heer Erkel.
EnglishAll too often when there is one abduction there is a re-abduction by the other parent.
Al te vaak komt het voor dat wanneer een kind ontvoerd wordt, het dan weer terug ontvoerd wordt door de andere ouder.
EnglishMy mother lived through such a separation and abduction 85 years ago, and she still talks about it.
Mijn moeder heeft zo'n scheiding en ontvoering 85 jaar geleden meegemaakt en ze praat er nog steeds over.
EnglishHowever, whatever the merits of his case, the circumstances of his abduction were unacceptable.
Het gaat erom dat de heer Tsiakourmas werd ontvoerd op het grondgebied van een lidstaat van de Europese Unie.
EnglishThis debate on the abduction of children is very important.
Het debat over kinderontvoering is bijzonder belangrijk.
EnglishSometimes there is not just one abduction but even two and, in extreme circumstances, even three.
In sommige gevallen worden kinderen niet één, maar twee en in extreme omstandigheden zelfs drie keer ontvoerd.
EnglishIt can lead to persecution, abduction and even murder.
Men is bereid daarvoor ontvoeringen te plegen en te doden.
EnglishMany of us are involved in cases of parental abduction, sometimes even as a country's go-between.
Verschillenden van ons zijn betrokken bij dossiers van ouderlijke ontvoering, soms zelfs als bemiddelaar van een land.
EnglishAn increasing amount of concern is being expressed in all the Member States about the increase in the incidence of child abduction.
Het groeiend aantal ontvoeringen van kinderen in alle lidstaten wekt steeds meer ongerustheid.
EnglishThe networks of abduction and prostitution are part of a system serving economic, social and cultural interests.
De netwerken van ontvoering en prostitutie hangen af van de combinatie van economische, sociale en culturele belangen.
EnglishI turn now to a further issue and that is the whole question of child abuse and child abduction, to which we are giving great thought.
Dan nu een ander onderwerp: misbruik en ontvoering van kinderen, waar wij veel aandacht aan besteden.
EnglishI think if there is a fear of abduction this can be handled by having supervised visitation.
Ik denk dat wanneer er een risico op ontvoering bestaat, dit risico kan worden ondervangen door het bezoek onder toezicht te laten plaatsvinden.
EnglishMany of these may not in fact be cases of parental abduction, but may be simply criminal abduction.
Het is heel goed mogelijk dat het hier in veel gevallen niet om ontvoering door een van de ouders gaat maar dat het gewoon misdrijven zijn.