EN

to abdicate {werkwoord}

volume_up
to abdicate
to abdicate (ook: to resign)
Parliament is reluctant to abdicate a role in the conciliation process which we would do if we simply said 'fine ' to the common position.
Als we het gemeenschappelijk standpunt klakkeloos zouden goedkeuren, zouden we afstand doen van onze rol in het bemiddelingsproces, en dat is iets wat het Parlement niet graag doet.
to abdicate
to abdicate (ook: to resign)
to abdicate (ook: to resign)
Parliament is reluctant to abdicate a role in the conciliation process which we would do if we simply said 'fine ' to the common position.
Als we het gemeenschappelijk standpunt klakkeloos zouden goedkeuren, zouden we afstand doen van onze rol in het bemiddelingsproces, en dat is iets wat het Parlement niet graag doet.

Voorbeeldzinnen voor "to abdicate" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI believe that in this area Europe has a social duty that it cannot abdicate.
Ik ben van mening dat Europa op dit vlak een sociale plicht heeft waar het niet omheen kan.
EnglishThe international community must not abdicate its responsibility to protect.
De internationale gemeenschap mag zich niet onttrekken aan haar plicht om bescherming te bieden.
EnglishWe in this Parliament cannot abdicate our responsibilities.
Wij kunnen ons in dit Parlement niet onttrekken aan onze verantwoordelijkheden.
EnglishThis is why the Commission cannot abdicate its responsibilities and must present specific proposals to this effect.
De Commissie moet dan ook haar verantwoordelijkheid op zich nemen en concrete voorstellen in die zin doen.
EnglishSo we must not abdicate responsibility.
Wij mogen derhalve niet doen alsof onze neus bloedt.
EnglishI hope Parliament is not calling on the Queen to abdicate, so that maybe we can elect President Kinnock in her place!
Ik hoop niet dat het Parlement een beroep doet op de koningin om af te treden en dat we misschien in haar plaats de heer Kinnock tot president kunnen kiezen!
EnglishParliament is reluctant to abdicate a role in the conciliation process which we would do if we simply said 'fine ' to the common position.
Als we het gemeenschappelijk standpunt klakkeloos zouden goedkeuren, zouden we afstand doen van onze rol in het bemiddelingsproces, en dat is iets wat het Parlement niet graag doet.
EnglishThey cannot abdicate this to the industry through self-regulation, and I agree that the authorities should discuss and agree with each group how its capital adequacy should be calculated.
Ik ben het ermee eens dat de overheid met iedere groep overeenstemming dient te bereiken over de vraag hoe de kapitaaltoereikendheidsvereisten daarvoor berekend moeten worden.

Synoniemen (Engels) voor "abdication":

abdication