"ABC" in het Nederlands

EN

"ABC" - vertaling Nederlands

NL

"ABC" - vertaling Engels

EN
EN

ABC {zelfstandig naamwoord}

volume_up
I do not want the Commission to reply to the ABC newspaper before replying to me.
Ik wil niet dat de Spaanse krant ABC eerder antwoord van de Commissie krijgt dan ikzelf.
In order to combat AIDS effectively, we need more than simply ABC.
Voor een efficiënte strijd tegen aids is meer nodig dan alleen maar ABC.
ABC: 844 questions, two about the climate crisis.
ABC: 844 vragen, twee over de klimaatcrisis.
NL

ABC {onzijdig}

volume_up
ABC (ook: alfabet)
Ik wil niet dat de Spaanse krant ABC eerder antwoord van de Commissie krijgt dan ikzelf.
I do not want the Commission to reply to the ABC newspaper before replying to me.
Voor een efficiënte strijd tegen aids is meer nodig dan alleen maar ABC.
In order to combat AIDS effectively, we need more than simply ABC.
ABC: 844 vragen, twee over de klimaatcrisis.
ABC: 844 questions, two about the climate crisis.

Voorbeeldzinnen voor "ABC" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI do not want the Commission to reply to the ABC newspaper before replying to me.
Ik wil niet dat de Spaanse krant ABC eerder antwoord van de Commissie krijgt dan ikzelf.
EnglishI'd like to tell you about one such child, whose story was also covered by ABC News.
Ik wil jullie wat meer vertellen over zo'n kind, wiens verhaal ook door ABC News werd gebracht.
EnglishIn order to combat AIDS effectively, we need more than simply ABC.
Voor een efficiënte strijd tegen aids is meer nodig dan alleen maar ABC.
EnglishI got the "ABC's" -- this is where I started my career as a professor, when my mother had time to read for me.
Ik kreeg het ABC. ~~~ Hier begon mijn carrière als professor, toen mijn moeder tijd had om me voor te lezen.
EnglishThe ABC network, affectionately known in the trade as the T&A network, right -- that's not too much jargon, is it?
De ABC-zender, door insiders liefkozend de B&B-zender genoemd -- Dat is niet teveel jargon, of wel?
EnglishThe reason that we know that the ABC campaign was effective in Uganda is we have good data on prevalence over time.
We weten dat de ABC-campagne in Oeganda effectief was, omdat we goede hiv-gegevens door de jaren heen hebben.
EnglishABC: 844 questions, two about the climate crisis.
EnglishI had left ABC news and a career I loved at the age of 30 for business school, a path I knew almost nothing about.
Op mijn 30e gaf ik ABC news en een carrière waarvan ik hield op en ging economie studeren, iets waarvan ik zo goed als niets afwist.
EnglishIt's about a petabyte, so far, of worldwide television -- Russian, Chinese, Japanese, Iraqi, Al Jazeera, BBC, CNN, ABC, CBS, NBC -- 24 hours a day.
Het is totnogtoe ongeveer een pedobyte aan wereldwijde TV -- Russisch, Chinees, Japans, Irakees, Al Jazeera, BBC, CNN, ABC, CBS, NBC -- 24 uur per dag.
EnglishDisney, 10 or 15 years ago, right, the Disney -- the company that is probably best-known for family values out there, Disney bought the ABC network.
Disney was, 10 tot 15 jaar geleden, kocht Disney -- het bedrijf dat waarschijnlijk het best gekend is voor familiewaarden op de wereld, Disney kocht de zender ABC.
EnglishThe questions answered previously referred to Mrs de Palacio's intervention, on another occasion, and not to these comments which appeared in the ABC newspaper on 18 November.
De eerder beantwoorde vragen betreffen de bijdrage van mevrouw de Palacio over een ander dossier en gaan niet over de uitspraken die 18 november jongstleden in de krant ABC zijn verschenen.
EnglishThat is why we are pleased that we have been able to expand the resources for preventive measures: to promote human rights and democracy around the world and to combat ABC weapons and land mines.
Daarom zijn we blij dat we op het gebied van preventie meer middelen beschikbaar konden stellen voor mensenrechten en democratie in de wereld en voor de strijd tegen ABC-wapens en landmijnen.

Synoniemen (Engels) voor "ABC":

ABC